Obrázek hlavičky
Náš den

REŽIMOVÉ USPOŘÁDÁNÍ DNE VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Každý den působíme ve žluté třídě od 7.00 hodin do 15 hodin.

Příchod dítěte je dle potřeb Vás zákonných zástupců, doporučení od nás je příchod kolem 8.hodiny nejdéle, aby nebyl narušen denní program a dítě mohlo být zapojeno do všech plánovaných aktivit.

 

6:00 - 7:00                volné hry ve fialové a zelené třídě

7:00 – 8:15               volná hra, řízené činnosti

8:15- - 8.30               pohybové činnosti - zdravotní cvičení, pohybové hry, tanec ...

8:30 – 9:00               svačina dětí se spoluúčastí při přípravě a volbě množství

                                   jídla

9:00 – 9:30                volná hra, spontánní aktivity, řízené aktivity

9:30 – 11:45             pobyt venku (délka upravena dle aktuálních povětrnostních

                                  podmínek, zkrácena, či prodloužena) s terénním vzděláváním, volné  a řízené aktivity dle třídního vzdělávacího programu

11:45 – 12:15          oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla a                 

                                  samostatném úklidu po stolování

12:15 – 14:00           relaxace s četbou pohádky, relaxační hudbou (délka dle

                                  potřeb dítěte, klidové činnosti)

14:00 – 14:15            svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla

14:15 - 15:00            volná hra a řízené aktivity ve žluté třídě

15:00 – 16:30            volné hry na zelené, fialové,   modré  a oranžové třídě