Důležité upozornění

  • Oznámení o provozu naší školy a MŠ Nerudova ul. o letních prázdninách

 

  • 1. července – 22.července 2022

         Mateřská škola Soběslav, Nerudova ul.

         tel.: 381524687

  • 25.července – 5.srpna 2022

        Obě mateřské školy v Soběslavi mají přerušený provoz.

  • 8.srpna.2022 a dále

          MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

          Tel.:381524740

 

V případě Vaší potřeby navštěvovat MŠ Soběslav Nerudova ul. zvolte následující postup:

  • Požádejte učitelku Vaší třídy o kopii evidenčního listu
  • Zkontaktujte ředitelství MŠ Nerudova tel.: 381524687 a domluvte čas návštěvy!!!!
  • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na dobu potřebné docházky Vašeho dítě Vám bude vydávat ředitelka MŠ Nerudova ve dnech 7.6. – 8.6.2022 ve Vámi domluveném čase

Docházku Vašeho dítěte oznamte, prosím, pí učitelkám na třídách v okamžiku, kdy Vám bude známa, nejdéle však do 31.5.2022  a zároveň informujte zda budete potřebovat navštěvovat MŠ Nerudova ul. 

Vyvěšeno 16.5.2022                                                    Děkujeme

                                                                                      Mgr. Krejčová Alena, ředitelka školy