Obrázek hlavičky
Duháček

     Duháček

  • Vytváříme společně osobní portfolio dítěte
  • Poskytujeme přehled o vývoji dítěte
  • Napomáháme dětem k jejich zdravému sebehodnocení 

Náš vlastní projekt „Duháček“ je společná práce na osobním portfoliu dítěte, které provází dítě od vstupu do MŠ až do konce docházky. Portfolio má formu šanonu, který si děti s rodiči doma připraví a popř.  ozdobí podle jejich představ a fantazie. Děti ke svému „Duháčkovi“ mají stálý přístup a mohou si ho kdykoli brát domů, kde ho rády doplňují o aktuální fotografie i vlastní práci. Ve školce si do něj děti zakládají své obrázky, ale hlavně pracovní a grafické listy, které poskytují přehled o jejich vývoji.

Co Duháček přináší?

  • napomáhá v době adaptace, kdy si děti mohou s paní učitelkou prohlížet fotografie své rodiny a získávají tak jisté propojení mezi školkou a rodinou
  • poskytuje přehled o vývoji dítěte
  • napomáhá k sebehodnocení a ke spolupráci s rodinou
  • rodiče mají stálený přehled o vzdělávacích pokrocích dítěte v průběhu celé školní docházky
  • stává se přirozenou motivací k učení
  • může být použit jako prezentační podklad k zápisu do základních škol