Obrázek hlavičky
Aktuálně o projektu
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Naše mateřská škola byla úspěšná se svou žádostí podanou na Státním fondu životního prostředí ohledně poskytnutí podpory další etapy rekonstrukce "Zahrady sedmi barev". Byly pro nás rezervovány finanční prostředky, které budeme čerpat – zóna, na kterou se budeme soustředit, se nazývá „Farma“ a „Oáza“. Tyto zóny vytvoří podmínky pro delší pobyt v zahradě, umožní přímé pozorování a experimentování, nabídnou nové aktivity pro komunitní setkávání.
Na financování se bude podílet kromě Státního fondu životního prostředí také zřizovatel, některé práce budou realizovány za podpory rodičů a partnerů školy.

Na farmě budeme s dětmi pěstovat různé plodiny. Vyroste nám tam několik vyvýšených záhonů, které nám přímo na míru vyrábí firma Dřevovýroba Václav Vaněk. Dominantou bude záhon ve tvaru kruhu, jakési slunce s mobilními paprsky, které budou děti moci různě skládat. Zahradnictví Polákových v této části vysadí několik ovocných stromů a keřů. Oáze potom bude dominovat vodní prvek, několik koryt s různými překážkami, zúženími a vodními mlýnky, která budou ústit do blátoviště. Ptáte se, co je to blátoviště? Dalo by se říct ráj všech dětí, kam se musí chodit v holinkách… K vodnímu prvku budou mít děti k dispozici pouze dešťovou vodu, kterou si budou nádobami nosit do koryt. Budou se tedy učit, že voda tekoucí z vodovodního kohoutku není samozřejmost. Už se moc těšíme, až obě části zahrady budou dokončené a z dětí se stanou pěstitelé a „vodníci“.

Jak můžete vidět na fotografiích nahoře, realizace už začala.