Zdravé pískání

  Zdravé pískání

 

  • Hrajeme 1x týdně 20 minut
  • Dechová cvičení a rytmizaci provádíme každý den
  • Rozvíjíme jemnou motoriku
  • Posilujeme soustředění

 

Pravidelné hrátky s flétnou mají velký význam pro děti v oblasti zdravotní, hudební a motorické. Provádíme různá dechová cvičení, která pomáhají k posílení imunitního systému horních cest dýchacích. Cvičení probíhají v různých polohách a s různými pomůckami. Cviky se několikrát opakují. Platí však, že tato cvičení by měla být prováděna i doma s rodiči. V oblasti hudební děti rytmizují, zpívají, seznamují se s novým hudebním nástrojem, učí si zahrát tóny.

Zdravé pískání:

  • upevňuje správné dýchání a podporuje schopnost rytmizace
  • rozvíjí jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka
  • vytváří se kladný vztah k hudbě a zpěvu
  • posiluje imunitní systém
  • učí správnému držení flétny a postoji při hraní
  • seznamuje se základními hudebními pojmy