Zdravá abeceda

Zdravá abeceda

 

 • Čtyři oblasti životosprávy – vnitřní pohoda, zdravá výživa, zdravé prostředí, zdravý pohyb
 • Učíme děti rozhodovat se v oblastech týkajících se zdravého životního stylu
 • Předáváme postupně zodpovědnost za vlastní život společně se znalostí toho, jak sním dobře nakládat

 

Děti se dnes rodí na svět, který je jiný, než býval. Lidé se v něm nemusejí hýbat, a přesto neumírají hlady. Naopak, přijímají více energie, než vydají a náš pravěký metabolismus s tím neumí naložit lépe, než že přebytečnou energii uloží do tukových zásob. Ty byly dobré v dobách, kdy přicházely tuhé zimy, období hladu, zranění. Dnes namísto nich přichází obezita.

Přejeme si, aby se jí naše děti vyhnuly a věříme, že společnou aktivitou zlepšíme i kvalitu našeho vlastního života. Postupně dětem předáváme zodpovědnost za vlastní život společně se znalostí toho, jak sním dobře nakládat. Věříme, že společnou aktivitou zlepšíme i kvalitu našeho vlastního života.

 

www.zdrava-abeceda.cz

Cílem zdravé abecedy je vybavit děti kompetencemi, neboli připraveností k samostatnému řízení vlastní životosprávy:

 • Chci – děti mají vnitřní motivaci pro zdravé rozhodování
 • Umím – děti mají potřebné znalosti a dovednosti
 • Mohu  - děti žijí v prostředí, které jim umožňuje realizovat zdravou volbu

VNITŘNÍ POHODA

Kompetence dítěte

 1. Dobře znám, kdy co dělat mám - Orientuje se v programu dne a týdne
 2. Umím si říct - Dokáže vyjádřit, jak se cítí, požádat o podporu a pomoc, vyjádřit souhlas či nesouhlas
 3. Vím, proč mi je dobře a s kým - Vědomě si vybírá kamarády a situace, které prožívá s druhými
 4. Umím se dohodnout - Podílí se na tvorbě pravidel podporujících fyzické zdraví a vnitřní pohodu

Inspirace pro Rodiče

 • Nespěcháme na dítě, zraje samo - Dáváme dítěti možnost volby v rámci jeho oblasti odpovědnosti a umírněně srovnáváme jeho vývoj s ostatními.
 • Mluvíme o tom, co se událo, co se děje a co se bude dít -  Dodržujeme pravidelný režim dne a týdne (dítě potřebuje jistotu) a společně plánujeme volnočasové aktivity.
 • Pohoda jednoho je pohodou všech – Myslíme i na sebe. Dítě je tak spokojené, jak jsou spokojení jeho rodiče
 • Opatrně riskujeme – Zkoušíme, co dítě zvládne, a kontrolovaně rozšiřujeme jeho hranice

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Kompetence dítěte

 1. Vím, co jím - Dokáže vysvětlit rozdíl mezi surovinou a potravinou
 2. Vím, kolik čeho smím - Pojmenovává složení jídelníčku podle potravinové pyramidy
 3. Vím, kdy, co a proč mám jíst - V závislosti na jídelníčku ve školce vhodně doplňuje osobní (rodinný) jídelníček a vybírá potraviny
 4. Umím pohostit sebe i ostatní - Podílí se na plánování jídelníčku a přípravě jídla ve školce a/nebo rodině

Inspirace pro Rodiče

 • Jídlo plánujeme, připravujeme a jíme společně s dětmi - Děti pomáhají při nákupu i vaření a samostatně si připravují svačiny
 • Den má aspoň tolik jídel, kolik ruka prstů - V denním režimu je 5 jídel, mezi nimi nejíme ani pochutiny
 • Zkoušíme opakovaně nové chuti a potraviny - Postupně zvyšujeme pestrost jídelníčku
 • Není nezdravá potravina, je jen nezdravé množství - Nevytváříme kolem jídla hysterii, uváženě se rozhodujeme o objemu a poměru složek jídelníčku s ohledem na nabídku ve školní jídelně

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Kompetence dítěte

 1. Zraněním a infekcím předcházím
  - Dodržuje základní hygienické a bezpečnostní návyky
 2. Vím, co se kde patří
  - Přizpůsobuje své chování prostředí, ve kterém se nachází
 3. Mám rád zdravá a chytrá místa 
  - Vyhledává podnětné prostředí a kontakt s přírodou
 4. Vím, co se stane, když... 
  - Je si vědom/a důsledků svých činů v koloběhu života

Inspirace pro Rodiče

 • Reklama umí klamat 
  - Vymezujeme se vůči konzumnímu životnímu stylu a jsme kritičtí vůči reklamním sdělením.
 • Není špatné počasí, je jen špatné oblečení 
  - Nemluvíme o světě doma, vyrážíme za ním a vedeme děti k samostatnosti v rozmanitém prostředí. Dítě se učí z prostředí okolo něj více než ze slov.
 • Jsme opatrní, ale nebojíme se 
  - Učíme děti bezpečnému chování, ale nestrašíme je.
 • Necháme si poradit 
  - Spolupracujeme s pediatrem, učiteli i dalšími odborníky a kriticky vyhodnocujeme „poradenství” z pískoviště, internetu či od příbuzenstva

ZDRAVÝ POHYB

Kompetence dítěte

 1. Pracuje celé tělo mé - Ví, že pohybem tělo (i mysl) sílí a rozvíjí se – vše pak lépe zvládne
 2. Hýbu se rád a všelijak - Střídá různé pestré pohybové činnosti, využívá nabídnutý prostor i pomůcky
 3. Sám ostatní rozhýbám - Podílí se na rozhodování o skladbě pohybových aktivit ve škole i s rodinou
 4. Vidím, že sílím - S podporou dospělého dlouhodobě sleduje jak roste, je zdatnější a zvládá nové dovednosti

Inspirace pro Rodiče

 • Hřiště je všude - Pohyb je možný v každém prostředí, na hřišti, v přírodě i při úklidu doma.
 • Hýbeme se spolu - S dětmi si sami dobře zacvičíme, je to vlastně i naše zábava. Nebojíme se toho, že se dítě zadýchá a zapotí… prospívá mu to.
 • 1 + 1 než udeří sedmá - Hodina spontánního a hodina řízeného pohybu je denní minimum
 • Chůze je lék - Děti denně ušlápnou přes 10.000 kroků, pro své zdraví ujdeme alespoň polovic