Obrázek hlavičky
Vstupte prosím

Vítejte u nás

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 - jak už napovídá její samotný název se nachází na menším sídlišti, avšak obklopena zelení na svojí školní zahradě. Blízkost přírody, filosofie školy a velmi dobrá spolupráce s řadou občanů našeho města i z blízkého okolí umožňuje učit děti v přirozeném prostředí prostřednictvím přímých prožitků.

Škola je samostatný právní subjekt, má jedenáct tříd a nabízí vzdělávání pro 207 dětí.

Barevné kytičky každého dovedou do jednotlivých tříd, které jsou označeny názvem barvy.

 • Připravujeme všem dětem dostatek příležitostí pro jejich osobnostní rozvoj s ohledem na jejich individualitu a vývojové možnosti.
 • Sledujeme vzdělávací pokroky a pomáháme tam, kde vznikají dílčí obtíže.
 • Naše cesta je vždy spojena s rodinou a její aktivní spoluúčast je nezbytná.
 • Nabízíme otevřenou komunikaci a partnerské přístupy.
 • Učíme se prostřednictvím zpětné vazby a hledáme nové, kvalitnější cesty, které úzce souvisí s výsledky vzdělávání našich dětí.

Důležití jsou pro nás partneři, mezi které především patří obě základní školy, speciální škola Rolnička a ostatní organizace ve městě.

Kvalitní podmínky pro vlastní vzdělávání jsou dobrým základem úspěchu. Daří se nám spolupráce s naším zřizovatelem, hledáme cesty podpory i prostřednictvím projektů a s nimi souvisejících dotací.

 • Projekty Šablony I., II.
 • Projekt OPVVV
 • Projekt „Babička Kořenářka"
 • „Hrátky Hrošíka Logíka“
 • „Neobyčejné příběhy pejska BROKA“

 a další pomohly škole obohatit vzdělávací nabídku a dětem poskytly řadu nových příležitostí.

Nové interaktivní pomůcky-interkativní stůl PROWISE, interaktivní tabule Smart BOARD,  MAGIC BOX  nabízí podporu rozvoje řady dovedností u dětí předškolního věku.

Proto, abychom mohli naplnit naše společné cíle je potřebné pro děti vytvořit jasné a srozumitelné vzory, příznivé a bezpečné klima.

Tým školy je tvořen pedagogy, zaměstnanci školní jídelny a ostatním provozním personálem. Každý  má zde svoje místo a každá činnost má zde svoji významnou roli.    

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z RVP PV.

S jeho obsahem se blíže můžete seznámit v sekci dokumenty.

Specifikem naší školy jsou takzvané dvoutřídky.

Co to znamená?

 • nestandardní uspořádání vnitřního interiéru
 • možnost kvalitnějšího plnění  požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
 •  práci s menší skupinou dětí
 •  respektování individuality dítěte a širší nabídková možnost činností
 • větší samostatnost dětí, ale i odpovědnost za svoje chování a jednání s důsledným dodržováním společně nastavených pravidel.

Vstupte, prosím...