Obrázek hlavičky
Učitelky

Bc.  Aneta Podvalská, učitelka  Modrá třída

Kvalifikace: Soukromá střední škola pedag.a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika, PFJČU - Učitelství pro MŠ

Specializace: Základy Montessori pedagogiky,  Odborný vzdělávací kurz dle vyhlášky MŠMT - pro předškolní děti, Polytechnická výchova v MŠ v praxi

Podvalska@msduhasobeslav.cz

 

Bc. Jana Pánková, učitelka  Modrá třída

Kvalifikace: PF JČU Učitelství pro MŠ, Diplomovaný specialista v oboru sociální práce

Specializace:  Speciální pedagogika, matematická pregramotnost, adaptace a socializace dítěte před nástupem a při nástupu do MŠ, hudebně pohybové aktivity, komunikace s rodinou a veřejností, koordinátor akcí BESIP

Pankova@msduhasobeslav.cz

 

Pavla Podlahová, učitelka  Modrá třída

Kvalifikace: ZVaS - obor Pedagogika - psychologie pro asistenty pedagoga, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

Specializace: inkluze

Podlahova@msduhasobeslav.cz

 

Denisa Peltánová, učitelka Modrá třída

Kvalifikace: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika, odborný vzdělávací kurz dle vyhlášky MŠMT pro předškolní děti

Peltanova@msduhasobeslav.cz

 

Nikola Píchová, učitelka Modrá třída

Kvalifikace: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

Pichova@msduhasobeslav.cz

 

Bc. Kristýna Hackerová, učitelka Oranžová třída

Kvalifikace: studium : Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

Hackerova@msduhasobeslav.cz

 

Tereza Žákovská, učitelka Oranžová třída

Kvalifikace: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

Zakovska@msduhasobeslav.cz

 

Olga Zabloudilová, učitelka  Oranžová třída

Kvalifikace:  ISŠ CR a VOŠ České Budějovice, ZVaS - obor Pedagogika - psychologie pro asistenty pedagoga, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

Specializace:  Inkluze, logopedická prevence

Zabloudilova@msduhasobeslav.cz

 

Věra Podlahová, učitelka  Oranžová třída

Kvalifikace: SPgŠ Praha

Podlahova@msduhasobeslav.cz

 

Ivana Dolejšová, učitelka Zelená třída

Kvalifikace: SPgŠ Stříbro - učitelství MŠ

Specializace: seznamování dětí s anglickým jazykem, využití ICT za účelem zkvalitnění komunikačních dovedností dětí, prezentace školy prostřednictvím webových stránek školy, e-Twinning - mezinárodní spolupráce se školami v Evropě - projekty, čtenářská pregramotnost

Klecacka@msduhasobeslav.cz

 

Jitka Tíkalová, učitelka  Zelená třída

Kvalifikace: SPgŠ Prachatice-učitelství MŠ

Specializace: logopedický preventista, realizace projektu "Hrátky hrošíka Logíka",adaptace a socializace dítěte před nástupem a při nástupu do MŠ, rozšířené výtvarné aktivity, keramika v rámci vzdělávání dle ŠVP, prezentace školy prostřednictvím výzdoby interiéru společně s dětmi

Tikalova@msduhasobeslav.cz

 

Tereza Vančatová, učitelka  Zelená třída

Kvalifikace: SPŠ a SOU Třeboň,  Asistent pedagoga ZVaS České Budějovice, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

Specializace: EVVO

Vancatova@msduhasobeslav.cz

 

Markéta Zemanová, učitelka  Zelená třída

Kvalifikace: SPgŠ Prachatice - předškolní a mimoškolní pedagogika SOA České Budějovice-všeobecná ekonomie

Specializace: logopedická prevence v MŠ, hra na zobcovou flétnu v předškolním vzdělávání, využití ICT ke zkvalitnění komunikačních dovedností dětí, e-Twinning - mezinárodní spolupráce škol

Zemanova@msduhasobeslav.cz

 

Bc. Petra Kabešová, učitelka  Žlutá třída

Kvalifikace: Zemědělská fakulta - pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika, studium PFJČU - Učitelství pro MŠ 

Specializace: základy montessori pedagogiky, individualizace ve vzdělávání, prezentace školy prostřednictvím sociálních sítí

Kabesova@msduhasobeslav.cz

 

Veronika Hájková, DiS. učitelka Žlutá třída

Kvalifikace: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

Hajkova@msduhasobeslav.cz

 

Jitka Bínová, učitelka  Fialová třída

Kvalifikace: SPgŠ Soběslav - učitelství MŠ

Specializace: seznamování dětí s anglickým jazykem, rozšířené výtvarné a pracovní aktivity, keramika v rámci vzdělávání dle ŠVP PV, prezentace školy prostřednictvím výzdoby interiéru školy a lékárny, koordinace výstav v knihovně, hrátky s flétnou, logopedický preventista - realizace projektu "Hrátky hrošíka Logíka", koordinátor pro předškolní výchovu dětí v oblasti "Rizika poruch čtení a psaní".

Binova@msduhasobeslav.cz

 

Lucie Bláhová, učitelka  Fialová třída

Kvalifikace: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

Specializace: zdravotní cvičení - inovace a doplnění pomůcek, práce s IT technikou - tablety a interaktivní tabule, prezentace školy prostřednictvím panelů

Blahova2@msduhasobeslav.cz

 

Pavlína Mlčkovská, učitelka  Fialová třída

Kvalifikace: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

Specializace:  keramika a práce s hlínou v rámci vzdělávání dle ŠVP PV, prezentace školy prostřednictvím výzdoby - lékárna, interiér školy, výstava v knihovně, fotodokumentace školy, koordinátor spolupráce se seniory - zajištění dárků, inkluze, koordinátor prezentace školy prostřednictvím sociálních sítí

Mlckovska@msduhasobeslav.cz

 

Jana ManinováDiS. učitelka Fialová třída

Kvalifikace: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

Maninova@msduhasobeslav.cz

 

Mgr. Magdaléna Pumprová, učitelka  Červená třída

Kvalifikace: JČU České Budějovice Teologická fakulta - pedagog volného času, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

Specializace: koordinátor doplňkového programu (divadelní představení a další)

Pumprova@msduhasobeslav.cz

 

Bc. Barbora Nývltová, učitelka  Červená třída

Kvalifikace: Gymnázium Soběslav, PF JČU Učitelství pro MŠ

Specializace: speciální pedagogika, inkluze, čtenářská pregramotnost, individualizace ve vzdělávání, zdravý životní styl, prezentace školy prostřednictvím médií a webových stránek školy

Nyvltova@msduhasobeslav.cz

 

Dana Líbalová, učitelka  Červená třída

Kvalifikace: SPgŠ Soběslav-učitelství MŠ

Specializace: rozšířené výtvarné činnosti, keramika v rámci vzdělávání dle ŠVP, tělesná výchova

Libalova@msduhasobeslav.cz

 

Kamila Svoradová, učitelka Červená třída

Kvalifikace: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

Svoradova@msduhasobeslav.cz

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Lucie Vacková, učitelka (mateřská dovolená)

Kvalifikace:Gymnázium Soběslav,  JČU ZSF -speciální pedagogika-vychovatelství,  PF JČU v Českých Budějovicích - předškolní pedagogika

Specializace: speciální pedagogika, inkluze

Vackova@msduhasobeslav.cz

 

Markéta Hrádková, DiS, učitelka  (mateřská dovolená)

Kvalifikace: Soukromá vyšší odborná škola sociální, Jihlava - Předškolní a mimoškolní pedagogika, studium PFJČU - Učitelství pro MŠ 

Specializace: environmentální výchova v předškolním vzdělávání

Vavru@msduhasobeslav.cz

 

Bc. Lucie Ježková, učitelka  (mateřská dovolená)

Kvalifikace:   ZSF JČU České Budějovice - Speciální pedagogika - vychovatelství

Specializace: individualizace ve vzdělávání

Jezkova@msduhasobeslav.cz

 

Sabina Kopřivová, učitelka  (mateřská dovolená)

Kvalifikace:  Střední pedagogická škola Beroun,  studium Učitelství pro MŠ - PFJU

Koprivova@msduhasobeslav.cz