Spolupráce s místními organizacemi

 Spolupráce s organizacemi

  • Pravidelně vystupujeme několikrát ročně v různých spolcích, zařízeních
  • Posilujeme u dětí prosociální cítění
  • Odbouráváme případný ostych z veřejného vystupování

Spolupráce s organizacemi ve městě je zaměřena na sociální cítění dětí, prezentaci děti z MŠ, jak svými výrobky, tak hudebně pohybovými aktivitami. Naše cílená spolupráce s různým spolky a organizacemi formuje v dětech prosociální cítění, obohacuje je o nové zážitky a vzorce morálního chování. Vystupování na veřejnosti v dětech podporuje zdravé sebevědomí, pomalu odbourává případný ostych a připravuje děti na jejich další životní cesty spjaté s veřejným životem.

Spolupráce dětem dává:

  • posilování sebevědomí dětí
  • učí morální hodnotách, napomáhá při výchově
  • upevňuje prosociální cítění
  • rozvíjí pohybové a komunikační aktivity
  • upevňuje u dětí správné vzorce chování