Společně jednou cestou

 

MŠMT jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 25.06.2020 v rámci Výzvy č. 02_20 080 ŠABLONY III, v aktuálním znění podle §14 odst. 4 a § 14m odst.1 písm. a) zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750.

Název projektu:           „Společně jednou cestou“

Registrační číslo projektu:        CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017802

Dotace ve výši:                         508 239,-Kč

Datum zahájení projektu:         1.9.2020

Předpokládané datum ukončení projektu:        31.8.2022

 

Aktivity projektu:  školní asistent – personální podpora MŠ                           

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Personální podpora

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu. Aktivita umožňuje na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, respektive dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.