Recyklohraní

    Recyklohraní

  • Prohlubujeme znalosti v oblasti třídění odpadu a recyklace
  • ·Rozvíjíme vztah k životnímu prostředí
  • ·Společně chráníme naši planetu

Projekt vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na všech školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost dětí v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí přímou účastí na sběru. Za plnění úkolů a sběr získáváme body, které si pak ve speciálním katalogu můžeme vyměnit za odměny, charakteru výtvarných a sportovních potřeb, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.
www.recyklohrani.cz

Recyklohraní:

  • Napomáhá šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí.
  • Umožňuje jejich další zpracování (recyklaci)
  • Zamýšlí se s dětmi nad přístupem k přírodě
  • Podporuje enviromentální výchovu s cílem o prohloubení znalostí v třídění a recyklaci odpadu