Projekt Živly a pokusy

 Projekt Živly a pokusy

 

 • Podporujeme elementární povědomí o technickém prostředí
 • Posilujeme přirozené poznávací schopnosti
 • Vytváříme pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení

 

Pro život člověka jsou nezbytné přírodovědné poznatky. Náš projekt předkládá návody na pokusy a motivuje k získání širších poznatků. K poznávání základů přírodních věd a světa kolem nás vede zajímavou cestou pomocí smyslového vnímání spojeného s odhalováním různých záhad a tajů.

Projekt živly a pokusy:

 • rozvíjí všechny smysly
 • podporuje rozvoj přiměřených praktických dovedností
 • podporuje tvořivost
 • posiluje přirozené poznávací schopnosti
 • podporuje pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení
 • vytváří pozitivní vztah ke světu a k přírodě
 • podporuje elementární povědomí o technickém prostředí
 • vede k úctě k životu ve všech jeho formách