Obrázek hlavičky
Otázky a odpovědi - režim MŠ
  • Kdy mohu své dítě přivést do školky?

Vaše dítě můžete přivést od 6:00-8:15 ideálně. Po této době začínají řízené činnosti, které mají pro děti paní učitelky připravené. Je tedy žádoucí, aby se děti těchto aktivit mohly účastnit.

Pokud se velmi opozdíte, volejte na „školkový mobil“. 

  • V jakou dobu si mohu dítě z MŠ vyzvednout?

Vyzvedávání dětí po obědě je mezi 12:00-12:15. Vyzvedávání dětí po odpolední svačině je po 14:00 a dále. Pokud byste si své dítě chtěli vyzvednout v jakoukoli jinou dobu v otevírací době MŠ, sdělte Váš požadavkem třídním učitelkám, či nás informujte na školní mobil apod.