Operační program Jan Amos Komenský

Účelem projektu je:

-zvyšování kvality. inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

- zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání