Projekty -stravování
Obrázek

Naše Mateřská škola se přihlásila do projektu " Zdravá školní jídelna" a získala certifikát. 

Jednou z podmínek je zařazování jídel dle receptur Vím, co jím. Naleznete je na webu www.zdravaskolnijidelna.cz.

Vím, co jím a piju

The Choices  Programme

Program a jeho cíle aneb co to je?

Program "Vím, co jím a piju" je součástí globálního programu "The Choices Programme", který umožňuje spotřebitelům lepší orientaci v nabídce potravin.

Program vznikl na základě výzvy Světové zdravotnické organizace a Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Právě tyto organizace upozornily na vybrané živiny, jejichž nadměrná konzumace výrazně zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob.

Hlavním cílem programu je

  • motivovat veřejnost k aktivní péči o zdraví
  • vyvolat u veřejnosti zájem o zdravý životní styl
  • podporovat veřejnost ve výběru potravin, které vyhovují parametrům zdravé výživy

Prostředkem k prosazení cílů programu je jednoduché logo Vím, co jím (Choices Trade Mark), které je uváděno na balení těch potravin, jež ve složení splňují definovaná nutriční kritéria. Spotřebitelé se tak mohou lépe orientovat v nabídce potravin a můžou se snadno rozhodnout pro nutričně vyváženou potravinu přímo v místě nákupu.

 

 

Projekt " Zdravá výživa ve školách"

V předchozích letech se naše škola účastnila projektu Zdravá výživa ve školách , který v Jihočeském

kraji realizovala brněnská vzdělávací společnost Zřetel, s.r.o. v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Do projektu bylo zapojeno 15 jihočeských mateřských škol. Jejich učitelky, ředitelky, vedoucí školních jídelen a kuchařky v něm procházely vzdělávacími aktivitami /semináře, workshopy/, měly možnost konzultovat konkrétní vlastní jídelníčky a svá snažení o zavádění zdravé výživy do činnosti mateřské školy /jak pedagogické, tak také do stravování dětí/. Školitelský tým tvořili pedagogové a výživový poradce. Jako výstup z projektu vznikla publikace - příručka do které naše škola přispěla náměty, texty i fotografiemi.