Obrázek hlavičky
Naše třída

 

RODIČE, nezapomínejte, že i Vy ovlivňujete , jak se dítě cítí v mateřské škole. Zajímejte se o to, co dítě ve školce prožilo, pokuste se vcítit do pocitů Vašeho dítěte, co nejčastěji chvalte a povzbuzujte ho při překonávání problémů. Vybudujeme společně u Vašeho dítěte zdravou sebedůvěru a pocit jistoty. Vyskytnou-li se problémy, byť malé, domlouvejme se společně na jejich řešení. Zcela jistě máme všichni stejný cíl: SPOKOJENOST VAŠEHO DÍTĚTE. Předem Vám děkujeme za důvěru a spolupráci.

 

S ČÍM MŮŽETE POMOCI VY RODIČE VAŠIM DĚTEM,ABY VŠE ZVLÁDLY?

 • - vzájemně se respektovat, vážit si jeden druhého
 • - neskákat si do řeči, hlásit se o slovo, nesmát se nikomu za jeho názor
 • - poprosit a poděkovat, vzájemně si půjčit hračky, domluvit se
 • - udržovat pořádek v hracích koutcích, vracet hračky zpět na své místo
 • - dodržovat pravidla, na kterých jsme se společně dohodli
 • - vyjádřit své pocity, názory a potřeby
 • - správně se v různých situacích samostatně rozhodnout a za své rozhodnutí nést odpovědnost
 • - používat příbor - prosíme rodiče, nechte děti jíst příborem i doma.Lžíci používáme jen na polévku.
 • - samostatně se svlékat a oblékat, obrátit oblečení na líc, složit
 • - správně držet tužku - ještě pro některé děti velký problém
 • - správně manipulovat s nůžkami- nechte děti doma stříhat, pokud má dítě problém, pomozte mu.

Prosíme, informujte nás včas o všech nutných změnách, o kterých bychom měli vědět!!!! (změny telefonních čísel, změny v údajích o vyzvedávání dítěte apod….)