Obrázek hlavičky
Naše třída

V této třídě působí a na všechny se těší:

 • p. učitelky - Martina Hasmanová, Jitka Bínová, Pavlína Mlčkovská, Lucie Bláhová, Jana Maninová DiS,. a Veronika Hájková, DiS.
 • asistent pedagoga - Veronika Hájková, DiS. a Jana Maninová DiS.
 • ​p. uklízečka - Pavla Novotná

Rodiče, budeme rády za Vaši spolupráci a komunikaci s námi. Pro dítě a jeho všestranný rozvoj je v MŠ důležitý prožitek. Povídejte si  s dětmi, co ve školce prožily. Dítě získává zkušenosti tím, že něco dělá, a že to, co dělá, prožívá.

Dítě zažívá úspěch, neúspěch, radost, smutek, konflikty s vrstevníky, které se citlivým způsobem učí řešit. I nám jde o to, aby Vaše dítě bylo u nás spokojené a cítilo se v MŠ dobře.

S čím můžete pomoci, vy rodiče, vašim dětem, aby vše zvládly a byly samostatné?

 • v sebeobsluze – používání celého příboru, samostatné používání toalety
 • prohlubovat společenské návyky 
 • v oblékání, svlékání
 • zdravení dospělých lidí, vykání dospělým
 • vzájemně se domluvit
 • řešit případné konflikty, umět se omluvit
 • dodržovat stanovená pravidla pro naši fialovou třídu
 • správně držet tužku, manipulovat s nůžkami

Prosíme, informujte nás včas o všech změnách, o kterých bychom měli vědět !!! (změny telefonních čísel, změny v údajích o vyzvedávání dítěte apod)