Obrázek hlavičky
Naše třída

„Zářivým příkladem spořádaného života budiž ustavičně život rodičů, učitelů a spolužáků. Neboť jsou jako opičata, všechno co vidí, ať nedobré nebo špatné, hned napodobují, třeba i nechtěné, protože se dříve naučí napodobovat než vědět.“                                                J.A.Komenský

V této třídě působí a na všechny se těší :

paní učitelky:

Bc.Barbora Nývltová

Mgr. Magdaléna Pumprová

Dana Líbalová

Kamila Svoradová

paní asistentky pedagoga Bc. Tereza Kozlová a Veronika Brožková

paní uklízečka Alena Douchová

 

S jakýmikoliv dotazy, připomínkami, problémy, náměty se obracejte na třídní učitelky. Je v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné a spokojené. Jedině tak budou schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.

S čím můžete pomoci Vy, rodiče, aby Vaše dítě zvládlo:
*vzájemně se respektovat, vážit si jeden druhého
*neskákat si do řeči, hlásit se o slovo, nesmát se nikomu za jeho názor
*poprosit a poděkovat, vzájemně si půjčit hračky, domluvit se
*udržovat pořádek v hracích koutcích, vracet hračky zpět na své místo
*dodržovat pravidla, na kterých jsme se společně dohodli
*vyjádřit své pocity, názory a potřeby
*správně se v různých situacích samostatně rozhodnout a za své rozhodnutí nést odpovědnost
*umět včas používat WC
*samostatně jíst lžící
*jíst namazaný rohlík či chléb s kůrkou
*jíst ovoce se slupkou
*zvyklé na oběd složený z polévky a hlavního chodu
*vědět, že kalhoty se oblékají na nohy a tričko přes hlavu                              
*ujít po svých nožičkách kratší vzdálenost
*budete společně s námi po něm vyžadovat důsledné splnění malých úkolů
*oceníte každou maličkost, kterou zvládne
*správně držet tužku 
​Je důležité dbát na správné držení tužky už od útlého věku. Pokud si dítě zafixuje nesprávné držení, náprava je velmi obtížná. 

KAŽDOU AKTUÁLNÍ ZMĚNU, PROSÍM, NAHLAŠTE VE TŘÍDĚ KTERÉKOLIV PANÍ UČITELCE.

/ZMĚNA TELEFONU, BYDLIŠTĚ/