Obrázek hlavičky
Náš den

DEN V NAŠÍ TŘÍDĚ

6.00 - 6.30  děti se schází v oranžové třídě - volné hry

Každý den působíme v naší třídě od 6.30 hodin do 16.00 hodin.

Příchod dítěte je dle potřeb Vás zákonných zástupců, doporučení od nás je příchod kolem 8 hodiny, aby nebyl narušen denní program a dítě se mohlo zapojit do všech plánovaných aktivit.

6.00 – 8.00   volné hry dle zájmu dětí, pracovní činnosti, výtvarné práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky                              

8.00 – 9.00   probíhá každodenní zdravotní cvičení s hudbou, náčiním, ve dvojicích apod.( po skupinkách )

                     svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla

9.00 – 9.30   pokračování v hrách, spontánních a řízených činnostech vycházejících ze zájmu dítěte

9.30 – 11.30  pobyt venku s terénním vzděláváním, volné a řízené aktivity dle třídního  vzdělávacího  programu (délka upravena dle aktuálních podmínek - počasí)

11.30– 12.15 oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla (děti si samy připravují prostírku  na své místo,talíř na polévku a příbor,samostatně si uklízí vše po stolování)

12.15 - 14.00 relaxace a klidové činnosti

14.00 – 14.15 svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla

14.15 – 16.00 volné hry, aktivity dle třídního vzdělávacího programu v naší zelené třídě

od 16.00  hry v oranžové třídě

 

 

(pondělí a středa provoz MŠ do 17.15 hodin)