Obrázek hlavičky
Náš den

Každý den  působíme na oranžové od 6.00 hodin do 16.30 hodin.

 

Příchod dítěte je dle potřeb Vás zákonných zástupců,

nejdéle však v 8.15 hodin, aby nebyl narušen denní program a dítě mohlo být zapojeno do všech plánovaných aktivit.

 

6.00 - 8.30   dětem nabízíme hry dle jejich vlastní volby, máme                 

                   připravenou řízenou aktivitu, do které mohou děti vstoupit

                   v jakémkoliv časovém horizontu, dle aktuální potřeby

                   

                   po 8. hodině probíhá zpravidla každodenní zdravotní cvičení

                   s hudbou, náčiním,  ve dvojicích apod. (tato aktivita bývá po  

                   skupinách)

 

8.30 - 9.00   svačina dětí se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla

 

9.00 - 9.30   pokračování ve volných hrách a připravených řízených

                  aktivitách

 

9.30 - 11.45   pobyt venku (délka upravena dle aktuálních povětrnostních

                    podmínek, zkrácena či prodloužena) volné, řízené aktivity dle

                    třídního vzdělávacího programu

 

11.45 - 12.15  oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla a

                     samostatném úklidu po stolování

 

12.15 - 14.00   relaxace s četbou pohádky, relaxační hudbou (délka dle

                      potřeb dítěte, klidové činnosti)

 

14.00 - 14.15   svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla

 

14.15 - 16.30 (17:15)   volné hry, řízené aktivity dle třídního vzdělávací programu