Obrázek hlavičky
Náš den

Náš den ve fialové třídě

Příchod dítěte je dle potřeb Vás zákonných zástupců.

Doporučení od nás je příchod kolem 8 hodiny nejdéle, aby nebyl narušen denní program a dítě mohlo být zapojeno do všech plánovaných aktivit.

Každý den působíme v naší třídě od 7.00 hodin do 16.00 hodin.

6:00 - 7:00             děti se scházejí v modré třídě, kde probíhají spontánní hry dle jejich zájmu, pak přecházejí do fialové třídy

7:00 – 8:30            děti se scházejí ve fialové třídě, probíhají spontánní hry dle jejich zájmu, pracovní činnosti, výtvarné práce pro rozvoj grafomotoriky…, po 8. hodině probíhá zdravotní cvičení s hudbou, náčiním

8:30 – 9:00            svačina dětí se spoluúčastí na přípravě a volbě množství jídla

9:00 – 9:30            pokračování ve volných hrách, spontánních a řízených činnostech vycházejících ze zájmu dítěte

9:30 – 11:30          pobyt venku s terénním vzděláváním dle třídního vzdělávacího programu

11:30 – 12:15        oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla a samostatném úklidu po stolování

12:15 – 14:00        relaxace s četbou pohádky, relaxační hudbou (délka dle potřeb dítěte), klidové činnosti

14:00 – 14:15        svačina se spoluúčastí na přípravě a volbě množství jídla

14:15 – 16:00         volné hry, aktivity dle třídního vzdělávacího programu ve fialové třídě, v případě příznivého počasí na zahradě

16:00 -  16:30(v pondělí a ve středu do 17:15)  volné hry v modré třídě nebo na zahradě