Místní akční plán v ORP Soběslav

Místní akční plán (MAP) II v ORP Soběslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009106

Zahájení projektu: 1. 12. 2018

Ukončení projektu: 30. 11. 2022

Realizátor projektu: MAS Lužnice   

Obecným cílem projektu je dlouhodobě udržitelné fungování partnerství aktérů školství a vzdělávání v ORP Soběslav.

Cíle projektu -  MŠ DUHA Soběslav:

  • zvyšování jazykové vybavenosti - financování Hrátek s angličtinou - rodilý mluvčí - v předškolních třídách probíhají každý týden Hrátky s angličtinou za přítomnosti rodilého mluvčího, děti se tak seznamují s anglickým jazykem hravou formou a mají možnost naposlouchat správnou výslovnost anglického jazyka
  • projektové dny -v první polovině školního roku 2021/2022 proběhlo několik projektových dnů - například Vánoční tradice s knihou, Andělská cesta, Učíme se pomáhat, Motýlí malování, Rozběháme DUHU,...
  • spolupráce s rodiči
  • činnosti na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem - školní speciální pedagog - každý týden do mateřské školy dochází speciální pedagog, který poskytuje podporu pedagogům při práci s dětmi ohroženými školním neúspěchem

 

Implementace projektu Místního akčního plánu přispěla ke zkvalitnění vzdělávání v naší škole. Zařazení pravidelných dílen čtení znamenalo podporu čtenářské pregramotnosti, která je důležitou součástí školní zralosti. Hrátky s angličtinou probíhaly za přítomnosti rodilého mluvčího, což přispělo ke zvýšení jazykové vybavenosti dětí. Pedagogové mohli při práci s dětmi ohroženými školním neúspěchem pravidelně využívat podporu speciálního pedagoga. V rámci projektu jsme také realizovali několik projektových dní, které se týkaly různých oblastí, poznávali jsme exotická zvířata, včely, kouzlili jsme s barvami nebo jsme společně „rozběhali DUHU“.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek