Kolegiální podpora v síti Mrkvička

 Kolegiální podpora v síti Mrkvička

 

  • Jsme součástí sítě Mrkvička a podporujeme tak kolegiální podporu mezi pedagogy mateřských škol se zájmem o enviromentální výchovu​​
  • Vítáme v naší mateřské škole ostatní pedagogy prostřednictvím stáží
  • Vzájemně si vyměňujeme zkušenosti a náměty, které se v praxi osvědčily a jsou tedy přínosem pro kvalitu vlastního vzdělávacího procesu.

 

Od listopadu 2016 zahájila Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.
 realizaci projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička, jehož cílem je zavést kolegiální podporu mezi pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu formou vzájemných náslechů a společné přípravy a realizace výukových celků a zajistit výměnu zkušeností pedagogů MŠ prostřednictvím stáží.

Projekt je určen pro pedagogy mateřských škol a Pavučina jej realizuje spolu se třemi partnerskými organizacemi (Lipkou, SEVEREM a Cassiopeiou), kteří projekt zajišťují ve třech různých regionech ČR. Projekt sestává ze dvou hlavních aktivit.

 

První aktivita: Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo, že v příštích letech bude podporovat novou formu vzdělávání a profesního rozvoje učitelů, a to tzv. kolegiální podporu. Co si pod tímto pojmem představit? Doposud jste byli povětšinou zvyklí na to, že v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jste nové znalosti a dovednosti získávali na seminářích, kde Vám lektor (odborník na danou oblast) prostřednictvím různých vzdělávacích metod předal část svých znalostí a dovedností. Kolegiální podpora oproti tomu spočívá v tom, že znalosti, zkušenosti a dovednosti si předávají přímo sami učitelé ve své vlastní praxi.

Druhá aktivita: Tuzemské stáže

Naše škola je vybranou školou pro poskytování tuzemských stáže. Stáže jsou týdenní s návštěvou vždy dvou pedagogů různých škol. Hlavním cílem je vzájemná výměna zkušeností a zprostředkování námětů, které se v praxi osvědčily a jsou tedy přínosem pro kvalitu vlastního vzdělávacího procesu.