Hrátky s angličtinou

 Hrátky s angličtinou       

Tento školní projekt je podporován z projektu Místní akční plán (MAP) II v ORP Soběslav

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009106

Zahájení projektu: 1. 12. 2018, Ukončení projektu: 30. 11. 2022

Realizátor projektu: MAS Lužnice   

   

  • 1x týdně lekce s rodilou mluvčí
  • Děti se s angličtinou seznamují přirozenou formou pomocí scének, her, soutěží, písniček, povídání a pohybu
  • Posilujeme soustředění, pozornost, sluchového vnímání                 

Stejně jako si děti osvojují mateřštinu prostřednictvím vícesmyslového vnímání, zapojují více smyslů i při výuce angličtiny. Výuku zpestřujeme prostřednictvím manipulačních činností, konstruktivních a grafických činností, smyslových a psychomotorických her a pohybových a hudebních aktivit. Dětem pomáhá maňásek Cookie, který mluví vždy jen anglicky a plakát postavy maminky Lulu. Společně s dětmi objevují nová slovíčka, nebo si slovní zásobu hravou formou opakují. K výuce využíváme nejen karty s obrázky, ale i písničky, říkanky, pohybové činnosti, hry a poslech příběhů.

 

Co přináší dětem seznamování s cizím jazykem:

  • poslech rodilého mluvčího, nápodobu mluveného jazyk, rozvíjí se jejich výslovnost
  • zlepšení komunikačních schopností
  • posilování soustředění, pozornosti, sluchového vnímání
  • častým opakováním děti získávají potřebnou sebedůvěru
  • podporu respektování pravidel ve skupině
  • porozumění příběhům a vyprávění
  • kooperativní dovednosti dětí