Hrátky hrošíka Logíka

Hrátky hrošíka Logíka

  • Učíme děti správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
  • Podporujeme samostatné vyjadřování a smysluplné zformulování myšlenek, nápadů a pocitů
  • Posilujeme vědomé vnímání pomocí všech smyslů, záměrné pozorování, umět postřehnout či všimnout si (nového, změněného, chybějícího)

 

Projekt „Hrátky hrošíka Logíka“ se zaměřuje na podporu rozvoje komunikativních dovedností dětí. Vývoj řeči úzce souvisí s vývojem motorických schopností dítěte (s hrubou motorikou celého těla i s jemnou motorikou ruky a prstů, s motorikou mluvních orgánů), také souvisí s vývojem poznání, s časovou orientací, chápáním posloupnosti a příčinných vztahů. Abychom zaručili přirozený vývoj řeči je potřeba mít na paměti sounáležitost všech aspektů, které se na vývoji řeči dítěte podílejí. Projekt řeší nejen vlastní vzdělávací cíle a vzdělávací nabídku, ale zabývá se též otázkou podmínek vzdělávání v této oblasti spoluprací s rodinou, postupy a metodami, které nastaví další kroky práce pro vlastní vzdělávání dětí.

 

Projekt „Hrátky hrošíka Logíka“:

  • učí děti správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
  • učí samostatně se vyjadřovat a zformulovat smysluplně myšlenky, nápady, pocity
  • učí vědomě vnímat pomocí všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
  • podporuje ovládání dechového svalstva a sladění pohybu se zpěvem
  • pomáhá ke koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
  • podporuje napodobování jednoduchého pohybu podle vzoru