Obrázek hlavičky
Fialová třída

Milí rodiče, milé děti,

v tomto školním roce se na Vás a na spolupráci těší celý FIALOVÝ tým:

  • ​p. učitelky -  Martina Hasmanová, Jitka Bínová, Pavlína Mlčkovská, Lucie Bláhová, Jana Maninová, DiS.
  • asistent pedagoga - Jana Maninová, DiS. a Veronika Hájková, DiS.
  • ​p. uklízečka - Pavla Novotná

S jakýmikoliv dotazy, připomínkami, problémy a náměty se neváhejte obracet na třídní učitelky. Je v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné a spokojené. Jedině tak budou schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.

_________________________________________________________

Provozní doba MŠ: 06:00-16:30, pondělí a středa až do 17:15

Ke komunikaci s MŠ i nadále používejte pevnou linku 381 524 740. Zde je Vám k dispozici Bc Edita Jelínková.

- zde předejte informace o nepřítomnosti dítěte, dotazy, odhlášení a přihlášení obědů (vždy do 13:00 hodin na následující den), máte možnost přepojení přímo na třídu

Pokud se nebude možné dovolat, využijte nově - tel.č. 607 000 983.

Náš nový mobilní telefon Vám zajistí to, že se k nám dovoláte po celou dobu provozu MŠ.

Děkujeme Vám, že využíváte aplikaci Twigsee ke komunikaci s námi.

Odhlašování stravy provádějte přes web: strava.cz.

_________________________________________________________

Zástupci rodičů naší fialové třídy:

8. třída - Jana Hejlová - e-mail: fialova9@msduhasobeslav.cz

9. třída - Kamil Boubelík - e-mail: fialova8@msduhasobeslav.cz

_________________________________________________________