Obrázek hlavičky
Fialová třída

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ S POVINNÝM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍM

V PŘÍPADĚ KARANTÉNY =DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Vážení rodiče, v případě, že v naší dvoutřídě dojde k onemocnění Covid-19 a půjdeme do karantény, bude vzdělávání dětí probíhat:

1. Obálkovou písemnou formou – vyzvednutí v MŠ v přední části zahrady ( pod tobogánem u  kolostavu). Vypracované úkoly děti přinesou zpět po návratu do MŠ.

2. On-line připojením – 1 krát týdně vždy v úterý, podle možností rodiny

                                       -  v odpoledních hodinách, v časech po domluvě s Vámi

                                       -  přes aplikaci TEAMS – není nutná žádná instalace, po kliknutí dojde

                                                                                ke spojení

                                       -  informace obdržíte na e-mail i s odkazem

3. Prostřednictvím třídního webu v záložce "Povinné předškolní vzdělávání"

4. Telefonicky

5. Ve specifických případech osobně

_________________________________________________________

Provozní doba MŠ: 06:00-16:30, pondělí a středa až do 17:15

Ke komunikaci s MŠ i nadále používejte pevnou linku 381 524 740. Zde je Vám k dispozici p. Eva Himpanová.

- zde předejte informace o nepřítomnosti dítěte, dotazy, odhlášení a přihlášení obědů (vždy do 13:00 hodin na následující den), možnost přepojení přímo na třídu

Pokud se nebude možné dovolat, využijte nově - tel.č. 607 000 983.

Náš nový mobilní telefon Vám zajistí to, že se k nám dovoláte po celou dobu provozu MŠ.

_________________________________________________________

Zástupci rodičů naší fialové třídy:

8. třída - Mgr. Jana Hejlová - fialova8@msduhasobeslav.cz

9. třída - Jan Pilský - fialova9@msduhasobeslav.cz

_________________________________________________________

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Naleznete v sekci O ŠKOLE - DOKUMENTY. Tento článek si můžete i stáhnout.