Obrázek hlavičky
Domácí vzdělávání a inspirace

Seznam všech básniček a písniček, které umíme, učíme se:

Básničky:

Kaštan

Už je podzim, listí žloutne,

ve větru se kaštan houpe.

Chvilinku se pohoupe,

ze slupky se vyloupne.

Padá dolů volným pádem,

padá dolů, padá na zem.

Naštěstí se nerozbije, 

z trávy kousek vykukuje.

 

Slunce (básnička s pohybem)

Vyšlo slunce, zasvítilo,                       (chůze)

Na nebi se otočilo,                              (ruce v bok, otáčení)

Každá kytka maličká                           (podřepy)

Radost má ze sluníčka.                      (ruce v bok, otáčení)

Ke slunci se naklání,                           (úklony stranou ve vzpažení)

Listy z hlíny vyhání.                            (podřepy)

 

 

Denní rituály:

ŘÍKANKA NA UVÍTANOU

Pozdravíme kamarády,
všichni se tu máme rádi.
Zavoláme sluníčko,
zamotáme klubíčko.

UKLÍZECÍ PÍSNIČKA

Jedna hračka sem,
jedna hračka tam,
všude, kam se podívám.
Ničeho se nebojíme,
my si tady uklidíme.
Jedna hračka sem,
jedna hračka tam,
všude, kam se podívám.

Rozhýbejme jazýček

Vývoj výslovnosti:

 • od 1 roku do 2,5 let: B P M     A O U I E     D T L N  (artikulační postavení se upraví po 3. roce věku a ovlivní vývoj hlásky R)
 • od 2,5 do 3,5 let: AU OU V F H CH K G 
 • od 3,5 do 4,5 let: BĚ PĚ VĚ Ď Ť Ň
 • od 4,5 let: Č Š Ž (tupé sykavky)
 • od 5,5 let: C S Z  (ostré sykavky, obtížnější než tupé) R
 • od 6 let: Ř a diferenciace sykavek Č Š Ž x C S Z 

Některé hlásky jsou vývojově provázané. Například na CH navazuje K. Na Ď Ť Ň navazuje Č Š Ž a na Č Š Ž zase CSZ. Na LDN navazuje R a na R navazuje Ř.

https://logopedie.vlavici.cz - V lavici je interaktivní webová aplikace pro rozvoj řeči, zraku, sluchu, předmatematických dovedností, vnímání a rozlišování u dětí od 3 do 8 let.

 

DECHOVÁ CVIČENÍ

cvičení nádechu:

 • správný prodloužený nádech bez zvedání ramen
 • přivoníme si ke květině, voňavce (nádech nosem)
 • střídání nádechu ústy a nosem

cvičení výdechu:

 • postupně prodlužujeme výdech - zpomalujeme výdech
 • foukání do peříčka, do vlasů, na zrcadlo (dítě si uvědomí dech tím, že ho vidí a cítí)
 • využití bublifuku, větrníku, zobcové flétny
 • foukání pomocí brčka do sklenice s vodou

usměrňování výdechového proudu vzduchu:

 • foukání do peříčka, vaty, pampelišky
 • foukání do dlaní, jejich zahřívání

ARTIKULAČNÍ CVIČENÍ

Předpokladem správné výslovnosti je rozvinutá motorika mluvidel a její jemné pohyby při výslovnosti jednotlivých hlásek.

 

CVIČENÍ NA POLOHOVÁNÍ A POHYBLIVOSTI JAZYKA

Houpačka - ústa široce otevřená, špička vypláznutého jazyka se ohýbá nahoru a dolů - opakovat 5x (uvědomení si špičky jazyka - můžeme použít burison  - položit na špičku jazyka)

Kladívko - ťukání špičkou jazyka na patrovém výběžku střídavě za horními řezáky ve spojení s hláskou tttt, dddd

Mlsná kočka - vypláznutý jazyk krouživým pohybem olizuje dolní a horní ret

Stěrače auta - jazyk olizuje horní ret zprava doleva a zpět

 

CVIČENÍ NA POLOHOVÁNÍ POHYBLIVOSTI RTŮ

Rybky - špulení rtů, jejich boční vtažení - rty do osmičky

Pusinky - špulení rtů a posílání pusinky mamince

Hrachový lusk - přibližování a odtahování rtů se zvukovým efektem - pukání hrachového lusku, praskání kaštanu

Kapřík - tvarování rtů do kroužku, rty se lehce dotýkají a oddalují

 

CVIČENÍ NA POLOHOVÁNÍ A POHYBLIVOSTI TVÁŘÍ

Balónek - nafukování tváří, plácání rukama - propíchneme balónek

Bubliny - přelévání vzduchu z jedné tváře do druhé

 

CVIČENÍ NA POLOHOVÁNÍ A POHYBLIVOSTI ČELISTI:

Dvířka u pece - otevírání čelistí (opakujeme několikrát)

Ryba - vysouvání dolní čelisti

 

Cvičení výrazně přispívají ke zlepšení pohyblivosti mluvidel a jejich ovládání.