Centrum Narovinu

 Centrum Narovinu

  • Seznamujeme děti s životem v jiném světadíle a kultuře
  • Upevňuje sociální, morální cítění a pracovní návyky
  • Oslovujeme rodiče ke vzájemné spolupráci

Projekt „Partnerství mezi českými a keňskými školami nabízí humanitární centrum NAROVINU v Praze. Do projektu byla naše MŠ zapojena po dobu tří let.

Afrika – projektem partnerství jsme využili zajímavé aktivity a workshopy do kterých se mohly zapojit všechny kategorie předškolních dětí. V současné době komunikujeme s nadací o další vzájemné spolupráci.

https://www.centrumnarovinu.cz/

Projekt partnerství děti:

  • seznamuje s životem v jiné zemi a s cizím jazykem
  • ukazuje dětem jinou přírodu a zvířata
  • představuje dětem jinou kulturu
  • upevňuje sociální, morální cítění a pracovní návyky
  • zapojuje do aktivit i rodičovskou veřejnost