Obrázek hlavičky
Cena

S účinností od 1.3.2023 dochází v naší školní jídelně ke zvýšení cen stravného:

 

Přesnídávka                                              11,- Kč + 1,- Kč nápoj

Oběd  - strávníci do 6 let                        24,- Kč + 2,- Kč nápoj

Oběd  - strávníci 7 – 10 let                      28,- Kč + 2,- Kč nápoj

Svačina                                                      10,- Kč + 1,-  Kč nápoj

------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem do 6 let                                      49,- Kč

Celkem 7 – 10 let                                    53- Kč

 

 

K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit s ohledem na zachování kvalitní skladby jídelníčků a dodržení platné legislativy / naplnění spotřebního koše - Vyhláška č.107/2008 Sb. o školním stravování/. Důvodem tohoto kroku je postupné zvyšování cen potravin. Zvýšení ceny stravného je v souladu s finančními limity danými platnou legislativou.

Prosíme rodiče o kontrolu nastavení výše finančních limitů u vaší banky. Doporučujeme 1.500,- Kč u jednoho strávníka / školné 360,- Kč + stravné /.