Obrázek hlavičky
Celé Česko čte dětem

   Celé Česko čte dětem

  •   Čteme dětem min. 20 minut denně
  •    Rozvíjíme paměť, představivost, učíme myšlení
  •    Rozšiřujeme slovní zásobu, myšlenkové obzory

 

Pravidelné čtení dítěti má obrovský význam pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize a počítačové hry.

 

Proto investujeme dvacet minut denně do hlasitého čtení dětem a vychováváme z dětí vnímavé čtenáře. Oslovujeme rodiče, blízké osoby z okolí dítěte či školáky ze ZŠ, aby nám předčítali z jejich oblíbené knihy.

www.celeceskoctedetem.cz

 

Pravidelné čtení dítěti:

·vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem

·rozvíjí znalosti, představivost, rozšiřuje slovní zásobu

·podílí se na emočním rozvoji dítěte

·učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově

·rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí myšlení

·formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život

·zlepšuje soustředění, usnadňuje učení

·je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte