Obrázek hlavičky
2. etapa
Obrázek
Obrázek

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

https://www.sfzp.cz/

https://www.mzp.cz/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizace 2. etapy projektu proměny zahrady - jak šel čas

Žádost o další dotaci na rekonstrukci zahrady 
Plán rekonstrukce školní zahrady nám jasně ukázal finanční náročnost, čehož jsme se nezalekli. A protože chceme, aby toto přírodní prostředí bylo co možná nejdříve pro děti připravené podle našich i Vašich představ, hledáme stále další cesty pro financování projektu naší školní zahrady „ZAHRADA SEDMI BAREV“.

Využili jsme proto Výzvy č.6 Ministerstva životního prostředí, které prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabídlo možnost získat dotaci, jejímž cílem je podpora environmentálního vzdělávání a osvěty. Maximální výše dotace činí 500.000 Kč,-, které by umožnily realizovat další části zahrady. O které se jedná konkrétně?

Naše žádost o dotaci je zacílena na část projektu, která je nazvaná FARMA,  OÁZA a STAVBA, kde se děti budou vzdělávat především v environmentální oblasti a získávat dovednosti a zkušenosti v polytechnice, ale i jiných oblastech, byl by to dlouhý výčet.

Moc si přejeme, aby žádost byla ohodnocena kladně, a my jsme mohli zrealizovat tuto další část projektu naší školní zahrady.

 

Kladné vyřízení žádosti

Rozhodnutím č.1190700495 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR vznikla příležitost pro pokračování v realizaci tohoto konceptu. Bylo nutné společně s rodiči a odborníky zrevidovat stávající  projekt a na základě nových zkušeností připravit dokument, podle kterého se začne realizovat část zahrady „OÁZA“, „FARMA“ a „STAVBA“.  Zřizovatel podpořil školu finančními prostředky dle požadavků a z části i nad rámec, což vedlo k realizaci ještě další zóny „DÍLNA“.

 Tyto zóny vytvoří podmínky pro delší pobyt v zahradě, umožní přímé pozorování a experimentování, nabídnou nové aktivity pro komunitní setkávání.
Na financování se bude podílet kromě Státního fondu životního prostředí také zřizovatel, některé práce budou realizovány za podpory rodičů a partnerů školy.

Na farmě budeme s dětmi pěstovat různé plodiny. Vyroste nám tam několik vyvýšených záhonů, které nám přímo na míru vyrábí firma Dřevovýroba Václav Vaněk. Dominantou bude záhon ve tvaru kruhu, jakési slunce s mobilními paprsky, které budou děti moci různě skládat. Zahradnictví Polákových v této části vysadí několik ovocných stromů a keřů. Oáze potom bude dominovat vodní prvek, několik koryt s různými překážkami, zúženími a vodními mlýnky, která budou ústit do blátoviště. Ptáte se, co je to blátoviště? Dalo by se říct ráj všech dětí, kam se musí chodit v holinkách… K vodnímu prvku budou mít děti k dispozici pouze dešťovou vodu, kterou si budou nádobami nosit do koryt. Budou se tedy učit, že voda tekoucí z vodovodního kohoutku není samozřejmost. Už se moc těšíme, až obě části zahrady budou dokončené a z dětí se stanou pěstitelé a „vodníci“.

 

září 2021 - společná brigáda

Příprava jednotlivých zón k realizaci - likvidace pískových ploch, nevyhovujících dřevěných prvků.

 

duben 2022 - výstava v knihovně

Pro širokou veřejnost jsme připravili v městské knihovně výstavu na téma „ZAHRADA SEDMI BAREV“ zahájenou vernisáží 19.4.2022 s hudebním vystoupením našich dětí. Osvěta nebyla zacílena pouze na novinky v zahradě u nás, ale především na podporu environmentálního vzdělávání, ale i na uvědomění, že příroda je výborná přírodní učebna a zajišťuje pro děti to nejcennější, vzdělávání vlastním prožitkem.

 

leden - září 2022 realizace 

- vyvýšené záhony, venkovní dílna/kuchyňka, vrbové týpý, zóna STAVBA, lanový prvek, vodní prvek, blátoviště

 

3.10.2022 zahradní slavnost a slavnostní otevření 2.etapy

https://www.jcted.cz/taborsko/68557-sobeslavska-skolka-duha-poradala-za…

https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-sobeslavska-materska-sk…

 

 

 

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek