Naše Školka doma třída

 • Naše žlutá třída

  Ve školním roce 2020 -2021 se o Vaše dítě ve žluté třídě stará

  p. učitelka Marie Křížová, pomáhá Tereza Vančatová a Markéta Lustová

   Ve třídě budou děti mezi 7 – 15 h, budete-li chtít přijít , oslovte paní učitelky ze zelené nebo fialové třídy a ty mi Vaše přání hned vyřídí. Samozřejmě se můžeme setkat i jindy - v prostorách MŠ jsem často také ráno dříve a odpoledne i v pozdější době, stačí si domluvit schůzku. Též můžete využít email – poštu budu průběžně sledovat, své vzkazy můžete také vhazovat do schránky důvěry v šatnách. Také se budeme setkávat v den, kdy bude Hrací odpoledne s konzultacemi a při Konzultačních dnech.

   

  Nástěnky pro Vás

  Věnujte, prosím pozornost nástěnce - sekce Informační okénko Vám poskytne ty nejdůležitější informace. Hned vedle jsou informace o aktuálním integrovaném bloku, dozvíte se více  o cílech vzdělávání a denně si porovnejte i nformace svého dítěte s tím, co je aktuálně uvedeno v sekci Nabídka činností - zde je ve zkratce popsáno to, jaká konkrétní činnost směřovala k naplnění cílů.

  Na vedlejší nástěnce budou postupně vystavovány výrobky Vašich dětí - všímejte si jich, prosím, hovořte s dětmi o tom, co vytvořily a budujte jeho sebevědomí tím, že vždy na výrobku najdete něco zajímavého, obdivuhodného, úžasného....

  S čím můžete pomoci i vy rodiče:

  • Do školky voďte dítě v klidu a pohodě, ujišťujte jej, že se odpoledne zase setkáte. Pomozte mu pochopit nutnost docházky do školky tím, že mu povíte o tom, co musíte dělat po dobu odloučení. Zajímejte se o to, co Vše dítě prožilo (pozitivní i negativní zážitky dítě ovlivňují a sdílení s vyjádřením Vašeho názoru je pro něj prospěšné).
  • Dítě vždy informujte o tom, co si vezme na sebe ven – toto oblečení, prosím, připravte na jeho háček (vemi dětem pomáhají poutka!), oblečení, ve kterém půjde domů, vložte do přihrádky, neboť jej nebude potřebovat.
  • Vždy dejte dítěti pravdivé informaci o tom, kdy jej ze školky vyzvednete. Jen tak k Vám bude mít důvěru.

  S čím můžete pomoci, vy rodiče vašim dětem, aby vše zvládly a byly samostatné?
  ◦v sebeobsluze – používání celého příboru, samostatné používání toalety
  ◦prohlubovat společenské návyky
  ◦v oblékání, svlékání
  ◦zdravení dospělých lidí, vykání dospělým
  ◦vzájemně se domluvit
  ◦řešit případné konflikty, umět se omluvit
  ◦dodržovat stanovená pravidla pro naši fialovou třídu
  ◦správně držet tužku, manipulovat s nůžkami
   

  Důležité:

  • Prosíme, informujte mě včas o všech nutných změnách, o kterých bych měla vědět (změny telefonních čísel, změny v údajích o vyzvedávání dítěte apod….). Neváhejte upozornit i na informace týkající se zdravotního stavu dítěte

   

  • Budete-li mít jakýkoli dotaz či problém, neváhejte jej sse mnou řešit. Mít cílem je vytvořit pro děti bezpečné a vlídné prostředí, k čemuž můžete přispět i vy dobrou spoluprácí. Udělejte si, prosím, čas ve dnech, kdy jsme mu tu jen pro Vás (Hrací odpoledne, Konzultace, Zahajovací schůzka!!, ...).

  Děkuji Vám za spolupráci a nám všem přeji krásný školní rok !!!!