Aktuality pro Školka doma třídu

Důležité sdělení vedení školy

X

VE FOTOGALERII NAJDETE SLOŽKU S FOTOGRAFIEMI - VZPOMÍNKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

 • Aktuálně ve žluté

  RODIČE,

  V POSLEDNÍ DEN DOCHÁZKY DEN VRAŤTE ČIPY V KANCELÁŘI

  U P.KOBLIŠKOVÉ NEBO VE TŘÍDĚ - DOSTANETE NAZPĚT ZÁLOHU 100,-

   DĚKUJEME

   

  Přejem Vám všem krásné slunečné léto!

  Užívejte si se svými dětmi!

  Ať se všem školáčkům v základní škole daří!

  Byl to krásný rok!

  Marie Křížová

  Dagmar Váchová

  Marcela Krejčová

   

  Jak probíhají dny s novým podtématem Louka a zahrádka - to je prostě pohádka?

  - plnili jsme další úkoly housenky Boženky

  - cvičili jsme venku ferdovu rozcvičku

  - připomínali jsme si často důležitá hygienická pravidla, k mytí rukou jsme se naučili novou básničku Aby byly ručičky čisté jako rybičky

  - vymýšleli jsme činnosti pro nové podtéma Louka a zahrádka - to je prostě pohádka

  - procvičovali jsme počat , odečítání, přičítání, porovnávání počtu

  - četli jsme si z knížky Pohádky na dobrou noc

  - hráli jsme hru Na mraky

  - uvolňovali jsme si ruku grafomotorickým cvičením

  - řešili jsme labyrint

  - hledali jsme květiny k vylisování  na herbář

  - zpívali jsme písničky, naučili jsme se novou Školáci

  - oslavili jsme Den dětí výletem za pokladem

  - vypravili jsme se do přírody lovit broučky

  - zpíváme písničky, které známe plus písničku Školáci

  - procvičujeme prostorové pojmy a časové pojmy

  - děti nalepovaly obrázky roztříděné do dvou skupin

  - procvičujeme písničky Měsíce, Školáci a básničku Co má umět předškolák

  - výtvarně ztvárnily louku

  - hovořili o tom, co dělat a jak přivolat pomoc v případě ohrožení

  - učíme se jak jde čas (dny v týdnu, měsíce, ráno, dopoledne, odpoledne, večer, noc, den)

  cvičíme zdravotní cvičení s jógovýmu pozicemi

  - opakujeme angličtinu

  - připravujeme program na rozloučení se školkou

   

   

  Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 - metodika z MŠMT:

  Cesta do/z mateřské školy: platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry (netýká se členů společné domácnosti)

  Pohyb před budovou školy: minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry, povinnost zakrytí úst a nosu.

  V prostorách MŠ: doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Pedagogičtí pracovníci, kteří patří do rizikové skupiny, mohou používat roušku nebo respirátor (osobní ochranné pomůcky)

  Organizace dne a hygienická opatření:

  • organizace aktivit tak, aby bylo možné trávit větší než obvyklu část dne venku v areálu MŠ (na zahradě v oddělených skupinách)
  • organizace provozu bude upravena tak, aby se minimalizovalo spojování tříd (na začátku a na konci provozní doby), provoz bude zachován 6:00-16:30 hodin
  • ve třídě se často větrá (minimálně 5 minut každou hodinu)
  • po příchodu do třídy si každý musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
  •  toalety jsou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky
  • děti si nemohou nosit vlastní hračky, ani plyšové
  • úklid a desinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně
  • desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí, probíhá několikrát denně, odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně
  • před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce
  • jídlo, pití i příbory vydává personál - bez spoluúčasti dětí
  • při přípravě jídla a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

  Celou metodiku MŠMT k provozu mateřských škol si můžete stáhnout v záložce "O škole" - dokumenty.
  Již brzy se můžete těšit na poslední díly sborníku "Úkoly housenky Boženky "

  sborník č.5 sborník č. 6

  sborník č.7

   

   

   

   

   

  Na našem webu pod ikonou „PTEJTE SE NÁS“, je vytvořena sekce „KOMUNIKACE S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ.“Zde jsou aktuální informace pro Vás.

   

   

   

   

   

   

  Sledujte, prosím, stránky naší školy - najdete zde aktuální informace!!!!!!!!!

   

   

  Ke komunikaci s MŠ i nadále používejte pevnou linku 381 524 740. Zde je Vám k dispozici p. Eva Himpanová.

  Pokud se nebude možné dovolat, využijte nově - tel.č. 607 000 983.

  Náš nový mobilní telefon Vám zajistí to, že se k nám dovoláte po celou dobu provozu MŠ. ( 6.00 - 16.30 hodin.)

   

  DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

  Naleznete v sekci O ŠKOLE - DOKUMENTY. Tento článek si můžete i stáhnout.

   

             

   

  Prosíme, informujte nás včas o všech nutných změnách, o kterých bychom měli vědět!!!! (změny telefonních čísel, změny v údajích o vyzvedávání dítěte apod….)

   

   

  Ke komunikaci s MŠ používejte, prosím, PEVNOU LINKU.

  MOBILNÍ TELEFON paní ředitelky pouze v naléhavých případech. V blízké době bude zřízen pro komunikaci nový mobilní telefon, který Vám bude k dispozici.

   

  Ve žluté třídě působí:

  P.uč. Bc. Marie Křížová

  asistent pedagoga Bc. Dagmar Váchová

   

  p. uklizečka Marcela Krejčová

  Zástupce rodičů:        

  Pavla Ženíšková  p.hakova@seznam.cz