Aktuality pro Školka doma třídu

Důležité sdělení vedení školy

X

Upozornění: pečlivě pročtěte

Čestné prohlášení

(rizikové faktory dětí a osob žijících ve společné domácnosti) a

Seznámení s povinnostmi zákonných zástupců s provozním a hygienickým zajištěním školy

a podepsané odevzdejte při předávání dítěte.

Housenka Boženka č.4 opět u vchodu do MŠ od pondělí do středy 8-17 hodin

Slova k nové písničce "Školáci" písničce v sekci "Inspirace..." žluté třídy

 

 • Aktuálně ve žluté

  INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY:

  Opětovné otevření běžného provozu mateřské školy očekáváme pravděpodobně 25.5.2020. Provoz bude bez omezení. Pro zahájení provozu potřebujeme informaci, zda Vaše dítě zahájí docházku 25.5. 2020. Potvrzení o předpokládaném zahájení docházky Vašeho dítěte je nutné učinit do čtvrtka 7.5. 2020 kvůli zajištění školního stravování a objednávce potravin. Učiňte tak, prosím, telefonicky nebo emailem. Dále v pátek 22.5.2020 do 13:00 hodin, standardním postupem - telefonicky nebo přes webové stránky, znovu potvrďte přihlášení nebo odhlášení Vašeho dítěte. Při nástupu dítěte je nutné doložit čestné prohlášení a seznámení s povinnostmi zákonných zástupců, s provozním a hygienickým zajištěním školy, které odevzdáte ve třídě první den docházky.

  Čestné prohlášení  i Seznámení naleznete v obálce, kterou jsme opět pro děti připravili, o temínu jejího vyzvednutí budete informováni (modrá, oranžová a červená třída). Stáhnout si je můžete ze záložky "O škole" - dokumenty a od 18.5. 2020 budou k vyzvednutí ve venkovní schránce vedle vstupu do MŠ. Na čestné prohlášení i seznámení, prosím, napište datum dne nástupu Vašeho dítěte do MŠ. Bez čestného prohlášení a seznámení nemůže být dítě přijato.

  Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 - metodika z MŠMT:

  Cesta do/z mateřské školy: platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry (netýká se členů společné domácnosti)

  Pohyb před budovou školy: minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry, povinnost zakrytí úst a nosu.

  V prostorách MŠ: doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Pedagogičtí pracovníci, kteří patří do rizikové skupiny, mohou používat roušku nebo respirátor (osobní ochranné pomůcky)

  Organizace dne a hygienická opatření:

  • organizace aktivit tak, aby bylo možné trávit větší než obvyklu část dne venku v areálu MŠ (na zahradě v oddělených skupinách)
  • organizace provozu bude upravena tak, aby se minimalizovalo spojování tříd (na začátku a na konci provozní doby), provoz bude zachován 6:00-16:30 hodin
  • ve třídě se často větrá (minimálně 5 minut každou hodinu)
  • po příchodu do třídy si každý musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
  •  toalety jsou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky
  • děti si nemohou nosit vlastní hračky, ani plyšové
  • úklid a desinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně
  • desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí, probíhá několikrát denně, odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně
  • před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce
  • jídlo, pití i příbory vydává personál - bez spoluúčasti dětí
  • při přípravě jídla a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

  Celou metodiku MŠMT k provozu mateřských škol si můžete stáhnout v záložce "O škole" - dokumenty.  Vážení rodiče,
  z důvodu současné situace Vás oslovujeme s prosbou o vyplnění dotazníku potřebnosti
  docházky Vašeho dítěte v měsíci červenci a srpnu 2020 do mateřské školy
  Naším záměrem je být  pro Vás připraveni na letní provoz. To znamená, že bychom
  péči o Vaše děti zajistili v naší mateřské škole v obou letních měsících, pokud to
  bude z Vaší strany potřebné.
  Vaše zpětná odpověď je pro nás důležitou informací. Skutečné řešení provozu v době
  letních prázdnin je tedy závislé na výsledku tohoto zjištění  a na dalším průběhu
  pandemie.
  Dotazník, prosím vyplňte do středy 29.4.
  Klikněte, prosím, na uvedený odkaz.

  https://forms.gle/4bGGMAvaRRLuwk457

   


   

   

   

  Opět Vás  zdravíme z DUHY, milé děti a rodiče, v době, kdy se ještě nemůžeme osobně potkat.

  Pro Vaše děti je připraven poslední soubor pracovních listů č.4

  „HOUSENKA BOŽENKA A KOCOUR MOUREK.“

   

   

  Na našem webu pod ikonou „PTEJTE SE NÁS“, je vytvořena sekce „KOMUNIKACE S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ.“Zde jsou aktuální informace pro Vás.

  Mějte se krásně, užívejte sluníčka. Maruška

  Budeme rády, když nám dáte vědět, jak se máte, jak si užíváte slunečné dny nebo jestli se vám libilo překvapení... Napište nám dopis, namalujte obrázek, pošlete fotku.

  Jak nám svůj pozdrav můžete doručit?

  1.můžete si zahrát na pošťáky a využít poštovní schránku umístěnou u tobogánu (nová)

  2.můžete nám napsat email: makri....

  3.můžete nám poslat zprávu na messenger MŠ DUHA Soběslav

  Tešíme se, Marie a Dáša smiley

  Děkuji všem, kteří se již ozvali wink

   

   

  Sledujte, prosím, stránky naší školy - najdete zde aktuální informace!!!!!!!!!

   

   

   

  Domácí příprava na ZŠ ve formě pracovních listů - zašlu po obdržení Vaší emailové adresy. 

  Ke komunikaci s MŠ i nadále používejte pevnou linku 381 524 740. Zde je Vám k dispozici p. Eva Himpanová.

  Pokud se nebude možné dovolat, využijte nově - tel.č. 607 000 983.

  Náš nový mobilní telefon Vám zajistí to, že se k nám dovoláte po celou dobu provozu MŠ. ( 6.00 - 16.30 hodin.)

   

  DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

  Naleznete v sekci O ŠKOLE - DOKUMENTY. Tento článek si můžete i stáhnout.

   

             

   

  Prosíme, informujte nás včas o všech nutných změnách, o kterých bychom měli vědět!!!! (změny telefonních čísel, změny v údajích o vyzvedávání dítěte apod….)

   

   

  Ke komunikaci s MŠ používejte, prosím, PEVNOU LINKU.

  MOBILNÍ TELEFON paní ředitelky pouze v naléhavých případech. V blízké době bude zřízen pro komunikaci nový mobilní telefon, který Vám bude k dispozici.

   

  Ve žluté třídě působí:

  P.uč. Bc. Marie Křížová

  asistent pedagoga Bc. Dagmar Váchová

   

  p. uklizečka Marcela Krejčová

  Zástupce rodičů:        

  Pavla Ženíšková  p.hakova@seznam.cz