Naše Školka doma třída

 • Naše zelená třída

   

   

   

  V této třídě působí a na všechny se těší p.uč. Jana Dvořáková, Ivana Dolejšová, Markéta Vávrů, Tereza Vančatová  a p.uklízečka Ivana Vochozková

   

   

  RODIČE, nezapomínejte, že i Vy ovlivňujete , jak se dítě cítí v mateřské škole. Zajímejte se o to, co dítě ve školce prožilo, pokuste se vcítit do pocitů Vašeho dítěte, co nejčastěji chvalte a povzbuzujte ho při překonávání problémů. Vybudujeme společně u Vašeho dítěte zdravou sebedůvěru a pocit jistoty. Vyskytnou-li se problémy, byť malé, domlouvejme se společně na jejich řešení. Zcela jistě máme všichni stejný cíl: SPOKOJENOST VAŠEHO DÍTĚTE. Předem Vám děkujeme za důvěru a spolupráci.

   

  S ČÍM MŮŽETE POMOCI VY RODIČE VAŠIM DĚTEM,ABY VŠE ZVLÁDLY?

  • - vzájemně se respektovat, vážit si jeden druhého
  • - neskákat si do řeči, hlásit se o slovo, nesmát se nikomu za jeho názor
  • - poprosit a poděkovat, vzájemně si půjčit hračky, domluvit se
  • - udržovat pořádek v hracích koutcích, vracet hračky zpět na své místo
  • - dodržovat pravidla, na kterých jsme se společně dohodli
  • - vyjádřit své pocity, názory a potřeby
  • - správně se v různých situacích samostatně rozhodnout a za své rozhodnutí nést odpovědnost
  • - používat příbor - prosíme rodiče, nechte děti jíst příborem i doma.Lžíci používáme jen na polévku.
  • - samostatně se svlékat a oblékat, obrátit oblečení na líc, složit
  • - správně držet tužku - ještě pro některé děti velký problém
  • - správně manipulovat s nůžkami- nechte děti doma stříhat, pokud má dítě problém, pomozte mu.

  Prosíme, informujte nás včas o všech nutných změnách, o kterých bychom měli vědět!!!! (změny telefonních čísel, změny v údajích o vyzvedávání dítěte apod….)