Náš den v Školka doma třídě

 • Náš den v zelené

  DEN V NAŠÍ TŘÍDĚ

  Každý den působíme v naší třídě od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

  Příchod dítěte je dle potřeb Vás zákonných zástupců, doporučení od nás je příchod kolem 8 hodiny,aby nebyl narušen denní program a dítě se mohlo zapojit do všech plánovaných aktivit.

  6.00 – 6.30 volné hry v modré třídě

  6.30 – 7.00 volné hry v oranžové třídě

  7.00 – přecházíme do naší třídy, kde probíhají spontánní hry dle jejich zájmu,pracovní činnosti,výtvarné práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky....

  8.00 – po 8 hodině probíhá každodenní zdravotní cvičení s hudbou, náčiním, ve dvojicích apod.( po skupinkách )

  8.30 – 9.00 svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla

  9.00 – 9.30 pokračování v hrách, spontánních a řízených činnostech vycházejících ze zájmu dítěte

  9.30 – 11.45 pobyt venku s terénním vzděláváním,volné a řízené aktivity dle třídního vzdělávacího programu (délka upravena dle aktuálních podmínek - počasí)

  11.45– 12.15 oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla ( děti si samy připravují prostírku na své místo,talíř na polévku a příbor,samostatně si uklízí vše po stolování)

  12.15 -14.00 relaxace s četbou či vyprávěním pohádky, relaxační hudbou ( délka dle potřeb dítěte),klidové činnosti

  14.00 – 14.15 svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla

  14.15 – 15.30 volné hry, aktivity dle třídního vzdělávacího programu v naší zelené třídě

  15.30 – 16.30 volné hry v oranžové třídě/ modré třídě

  ( pondělí a středa provoz MŠ do 17.15 hodin )