Aktuality pro Zelenou třídu

 • Aktuálně v zelené

  Vítáme vás v zelené třídě a těšíme se na spolupráci.

   

  V naší zelené třídě působí a těší se na Vás

   

  paní učitelky Iva Klečacká, Jana Dvořáková, Lucka Vacková a paní uklízečka Jana Procházková

   

   

  Vyhodnocení  ankety

  A   – Co bylo pro děti nejzajímavější? – hraní, tvoření, bruslení, interaktivní tabule, vaření, výlety,     zahrada, flétny, p. učitelky, koloběžky, zvířátka ve třídě, divadla

  Co bylo nejoblíbenější?  - stavebnice, molitany, hračky z domova, kamarádi, malování,  p. učitelky, jídlo, volné aktivity, kostky

  Co bylo nepříjemné ?  - Zlobení někoho jiného, chození do jiné třídy, ubližování, komunikace mezi dětmi, rybí polévka

  -  Co bylo problematické?   -  zlobivé děti, čištění zubů, v daném čase se najíst, kreslení se špejlí, jídlo

   

  B – Jste spokojeni s formou komunikace s učitelkami?

  Všichni odpověděli – ANO  ( úsměvavé  p. učitelky, informace na nástěnce, perfektní komunikace )

   

  C – Množství společných akcí v MŠ

  Přiměřeně – 20 krát

  Příliš           -     1 krát

   

  Rozdali jsme 39 dotazníků,vrátilo se 21.

   

  Děkujeme rodičům za spolupráci.

          

                 

   

   

   

   

   

   

   

  Výsledek obrázku pro prázdniny

  Blíží se konec školního roku, všem rodičům děkujeme za důvěru a spolupráci.

  Přejeme všem krásné, slunečné a pohodové léto  - za zelenou třídu Iva, Jana, Lucka, Jana a Pavla.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V sekci Inspirace pro domácí hraní naleznete básničky a písničky.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V SEKCI OBRÁZEK TÝDNE NAJDETE KROMĚ DĚTSKÝCH VÝTVORŮ I PRACOVNÍ LISTY, ANGLIČTINU..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

  Naleznete v sekci O ŠKOLE - DOKUMENTY. Tento článek si můžete i stáhnout.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Co je to školní zralost?

  Jedná se o období kolem šestého roku věku, kdy dítě splňuje určité požadavky v tělesné, duševní a sociální oblasti a kdy je vlastně připraveno nastoupit do první třídy základní školy.

  V době, kdy dítě dosáhne věku pěti až šesti let, tedy dochází k závažnému rozhodování rodičů i pedagogických pracovníků o tom, zda je zralé pro vstup do základní školy. Bere se v úvahu nejen věk dítěte, ale i jeho psychická a citová zralost, psychická zralost, tělesný vývoj, zdravotní stav a pracovní vyspělost.

  A to konkrétněji:

  • odolnost vůči frustrujícím situacím
  • schopnost vyvarovat se impulzivním reakcím
  • schopnost přijmout případný neúspěch
  • schopnost podřídit se autoritě cizí osoby
  • schopnost začlenit se do skupiny vrstevníků
  • schopnost soustředění se
  • schopnost správného vyjadřování se
  • znalost barev
  • schopnost určování pořadí, množství a polohy
  • schopnost analytického myšlení (orientace v časových intervalech, chápání souvislostí, prostorová orientace)
  • schopnost logického myšlení
  • dosažení tělesné vyspělosti a zralosti nervových drah
  • motorické schopnosti
  • schopnost odlišit povinnost od hry
  • optimální pracovní tempo

  Jestliže z testů školní zralosti vyplyne, že dítě nesplňuje požadavky školní zralosti, je pro vstup do základní školy považováno za nezralé. Na základně vyšetření pedagogicko-psychologické poradny (dítě může být vyšetřeno pouze se souhlasem rodičů) a doporučení dětského lékaře může dojít (opět pouze se souhlasem rodičů) k odkladu povinné školní docházky.