Aktuality pro Zelenou třídu

 • Aktuálně v zelené

   

  Vítáme vás v zelené třídě a těšíme se na spolupráci.

  V naší zelené třídě působí a těší se na Vás

   

  paní učitelky   Ivana Dolejšová,  Jana Dvořáková,  Markéta Vávrů, DiS , Bc.Lucie Vacková a paní uklízečka Ivana Vochozková

   

  Výsledek obrázku pro kreslené děti ve školce

  BRUSLENÍ

  24. ZÁŘÍ (ÚTERÝ) - A PAK DALŠÍ LEKCE VŽDY V ÚTERÝ (CELKEM 10X)                                      - PROBĚHNE 1. LEKCE BRUSLENÍ. JSOU DVĚ MOŽNOSTI, JAK NÁM DĚTI PŘEDAT:

  1. DO 7:00 HOD. V MŠ (ODCHOD Z MŠ JE V 7:00 HOD.)

  2. V 7:30 HOD NA ZIMNÍM STADIONU - ŠATNY V PŘÍZEMÍ

  ZA POMOC NA ZIMNÍM STADIONU S OBLÉKÁNÍM A OBOUVÁNÍM DĚTÍ PŘEDEM DĚKUJEME!

  Zpět pojedeme všichni autobusem!

  Veškéré podrobnosti čtěte na nástěnce v šatně, nezapomeňte se dle instrukcí zaregistrovat na webu DDB (děti do bruslí), bez registrace nebude provedeno pojištění, nebude dítě vpuštěno na led!

  Při platbě p. učitelkám na třídě, která činí 750,-, vyplňte, prosím, souhlas GDPR.

  Dětem na bruslení pomůže:

  • podepsané pití
  • znalost svých věcí (oblečení, brusle, helmy)
  • mít na sobě oblečení na led a převlečení připravené v šatně (ihned po příjezdu do MŠ se budeme převlékat)
  • helma připravená na danou velikost (helma musí pevně sedět na hlavě, pod kterou je čepice bez bambule nebo kukla)
  • batoh velký tak, že se do něj vejdou brusle, pití a na něj připevní helma (ne tašku!)

  Děkujeme za spolupráci!

   

  ZAHRADNÍ SLAVNOST  1.10.2019 OD 16:00 NA ZAHRADĚ MŠ

  Pokud se budete chtít spolupodílet na naší zahradní slavnosti, budeme velmi rádi.

  Uvítali bychom: upečené sladké, slané, ovoce, zeleninu, pomoc všeho druhu.... atd... :-)

  Popř. přineste již v pondělí 1.10. 2019 dopoledne. My již všechno nazdobíme a připravíme...

  Budeme se těšit!!!

   

   

  Ke komunikaci s MŠ používejte, prosím, PEVNOU LINKU.

  Změny v docházce prosím volejte na tel.+420381524740

  MOBILNÍ TELEFON paní ředitelky pouze v naléhavých případech. V blízké době bude zřízen pro komunikaci nový mobilní telefon, který Vám bude k dispozici.

   

  Zástupci rodičů naší třídy:

  Martina Dřevová

  martina.drevova@seznam.cz

  723164344

   

  Jana Křemenová

  jana.va@email.cz

  731446291

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ·   

   

  ·    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                        

          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ​                                    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V sekci Inspirace pro domácí hraní naleznete básničky a písničky.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V SEKCI OBRÁZEK TÝDNE NAJDETE KROMĚ DĚTSKÝCH VÝTVORŮ I PRACOVNÍ LISTY, ANGLIČTINU..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

  Naleznete v sekci O ŠKOLE - DOKUMENTY. Tento článek si můžete i stáhnout.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Co je to školní zralost?

  Jedná se o období kolem šestého roku věku, kdy dítě splňuje určité požadavky v tělesné, duševní a sociální oblasti a kdy je vlastně připraveno nastoupit do první třídy základní školy.

  V době, kdy dítě dosáhne věku pěti až šesti let, tedy dochází k závažnému rozhodování rodičů i pedagogických pracovníků o tom, zda je zralé pro vstup do základní školy. Bere se v úvahu nejen věk dítěte, ale i jeho psychická a citová zralost, psychická zralost, tělesný vývoj, zdravotní stav a pracovní vyspělost.

  A to konkrétněji:

  • odolnost vůči frustrujícím situacím
  • schopnost vyvarovat se impulzivním reakcím
  • schopnost přijmout případný neúspěch
  • schopnost podřídit se autoritě cizí osoby
  • schopnost začlenit se do skupiny vrstevníků
  • schopnost soustředění se
  • schopnost správného vyjadřování se
  • znalost barev
  • schopnost určování pořadí, množství a polohy
  • schopnost analytického myšlení (orientace v časových intervalech, chápání souvislostí, prostorová orientace)
  • schopnost logického myšlení
  • dosažení tělesné vyspělosti a zralosti nervových drah
  • motorické schopnosti
  • schopnost odlišit povinnost od hry
  • optimální pracovní tempo

  Jestliže z testů školní zralosti vyplyne, že dítě nesplňuje požadavky školní zralosti, je pro vstup do základní školy považováno za nezralé. Na základně vyšetření pedagogicko-psychologické poradny (dítě může být vyšetřeno pouze se souhlasem rodičů) a doporučení dětského lékaře může dojít (opět pouze se souhlasem rodičů) k odkladu povinné školní docházky.