Aktuality pro Školka doma třídu

 • Aktuálně v zelené

   

                                    

   

  V naší zelené třídě působí a těší se na Vás

   

  paní učitelky   Ivana Dolejšová,  Jana Dvořáková, Tereza Vančatová, Petra Kabešová, pedagogická asistentka Veronika Hájková paní uklízečka Ivana Vochozková

      

  PĚŠÍ VÝLET

  Ve středu 15.9.2021 jdeme s dětmi na pěší výlet.

  Dejte dětem do batůžku pláštěnku ( na sezení), pití a malou dobrotu. Jdeme hned po svačině.

   

  BRUSLENÍ

  5. ŘÍJNA ( úterý) PROBĚHNE 1. LEKCE

  JSOU DVĚ MOŽNOSTI, JAK NÁM DĚTI PŘEDAT:

  1. DO 7:00 HOD. V MŠ (odchod z MŠ je v 7:00 HOD.)
  2. V 7:30 HOD. NA ZIMNÍM STADIONU – ŠATNY V PŘÍZEMÍ

   

  Za pomoc na zimním stadionu s oblékáním a obouváním dětí předem děkujeme. Poté musíte opustit prostory stadionu. Vrátit se můžete v 8:35 a své děti opět přezout.

  Zpět pojedeme všichni autobusem.

  Dětem na bruslení pomůže:

  • Podepsané pití
  • Znalost svých věcí (teplé oblečení, lyžařské rukavice – ne tenké prstové, brusle, helma – může být lyžařská nebo cyklistická)
  • Mít na sobě oblečení na led a věci na převlečení připravené v šatně MŠ (ihned po přejezdu autobusem se budeme v MŠ převlékat)
  • Helma připravená na danou velikost (helma musí pevně sedět na hlavě)
  • Batoh velký tak, že se do něj vejdou brusle, pití a na něj se připevní helma (ne tašku)

  ​Kdo máte zájem o nabroušení bruslí Vašich dětí, přineste je podepsané

  27. nebo 29. 9. k nám do zelené třídy.

  Cena je 100,- .

  Děkujeme za spolupráci !!!

  Zástupci v Radě rodičů

  Hana Anichobrová     zelena6@msduhasobeslav.cz

  Josef Filip                   zelena5@msduhasobeslav.cz

   

   

  Provozní doba MŠ: 06:00-16:30, pondělí a středa až do 17:15

   

  Všechny dvoutřídky jsou v provozu od 6.00 – 16.30 – děti jsou tedy pouze ve svých             

         třídách se stabilním personálem dle aktuálních možností

  Telefon do MŠ: 381524740, 607000983- informace o nepřítomnosti dítěte, dotazy, odhlášení a přihlášení obědů (vždy do 13:00 hodin na následující den), možnost přepojení přímo na třídu.

  Jak vypadá náš den a co děti pořebují v zelené třídě se dozvíte v záložkách se stejným názvem zde na webu, případně na nástěnce v šatně třídy.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ·   

   

  ·    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                        

          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ​                                    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Co je to školní zralost?

  Jedná se o období kolem šestého roku věku, kdy dítě splňuje určité požadavky v tělesné, duševní a sociální oblasti a kdy je vlastně připraveno nastoupit do první třídy základní školy.

  V době, kdy dítě dosáhne věku pěti až šesti let, tedy dochází k závažnému rozhodování rodičů i pedagogických pracovníků o tom, zda je zralé pro vstup do základní školy. Bere se v úvahu nejen věk dítěte, ale i jeho psychická a citová zralost, psychická zralost, tělesný vývoj, zdravotní stav a pracovní vyspělost.

  A to konkrétněji:

  • odolnost vůči frustrujícím situacím
  • schopnost vyvarovat se impulzivním reakcím
  • schopnost přijmout případný neúspěch
  • schopnost podřídit se autoritě cizí osoby
  • schopnost začlenit se do skupiny vrstevníků
  • schopnost soustředění se
  • schopnost správného vyjadřování se
  • znalost barev
  • schopnost určování pořadí, množství a polohy
  • schopnost analytického myšlení (orientace v časových intervalech, chápání souvislostí, prostorová orientace)
  • schopnost logického myšlení
  • dosažení tělesné vyspělosti a zralosti nervových drah
  • motorické schopnosti
  • schopnost odlišit povinnost od hry
  • optimální pracovní tempo

  Jestliže z testů školní zralosti vyplyne, že dítě nesplňuje požadavky školní zralosti, je pro vstup do základní školy považováno za nezralé. Na základně vyšetření pedagogicko-psychologické poradny (dítě může být vyšetřeno pouze se souhlasem rodičů) a doporučení dětského lékaře může dojít (opět pouze se souhlasem rodičů) k odkladu povinné školní docházky.

   

   

   

   

   

  AKTUALITY PRO ŠKOLKA DOMA TŘÍDU

   
  • Aktuálně v červené

   V důležitém sdělení naleznete informace k omezení provozu MŠ a upozornění na nošení ochranných prostředků dýchycích cest. Aktuliazováno 25.2.2021.