Aktuality pro Školka doma třídu

 • Aktuálně v zelené

   

   

  Vítáme vás v zelené třídě a těšíme se na spolupráci.

  V naší zelené třídě působí a těší se na Vás

   

  paní učitelky   Ivana Dolejšová,  Jana Dvořáková,  Markéta Hrádková, DiS., Tereza Vančatová paní uklízečka Ivana Vochozková


  V duležitých sděleních naleznete informaci o provozu naší školy o letních prázdninách. (aktualizováno 3.5.2021)


   

  ROZLOUČENÍ SE ZELENOU TŘÍDOU

  Vážení rodiče, milé děti (předškoláci i vy mladší), přijměte pozvání na rozloučení

  se zelenou třídou, které se uskuteční na školní zahradě v

  Pondělí 21.6. od 16:00 hodin

  PROGRAM:

  - proběhne slavnostní stužkování předškoláků, kteří po prázdninách nastoupí do ZŠ i rozloučení s ostatními dětmi

  - pro každé dítě bude sponzorsky zajištěn 1 špekáček na opékání, ostatní  si zajistíte sami (opékací vidlici-klacek, pečivo, další jídlo pro vlastní potřebu ...)

  !!! Prosíme Vás o dodržování hygienických opatření a zachovávání dostatečného odstupu!!!

  Toto odpoledne je určené pouze pro rodiče a sourozence dětí.

  Už se na Vás moc těšíme.

  Ve středu, ve čtvrtek a v pátek (16. - 18.6.2021) půjdeme s dětmi ven (mimo zahradu), dejte jim do batůžku prázdnou lahvičku (vodu jim nalijeme), žádné jídlo není potřeba, má být horko, tak ať venku nemají žízeň. Děkujeme

   

   

   

   

  Provozní doba MŠ: 06:00-16:30, pondělí a středa až do 17:15

   

  Všechny dvoutřídky jsou v provozu od 6.00 – 16.30 – děti jsou tedy pouze ve svých             

         třídách se stabilním personálem dle aktuálních možností

  Telefon do MŠ: 381524740, 607000983- informace o nepřítomnosti dítěte, dotazy, odhlášení a přihlášení obědů (vždy do 13:00 hodin na následující den), možnost přepojení přímo na třídu.

  Jak vypadá náš den a co děti pořebují v zelené třídě se dozvíte v záložkách se stejným názvem zde na webu, případně na nástěnce v šatně třídy.

   

   

  Zástupci rodičů naší třídy:

  Hana Anichobrová

  hanka.ani@seznam.cz

   

  Kateřina Kubíková

  kubikova.kat@gmail.cz

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ·   

   

  ·    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                        

          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ​                                    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V sekci Inspirace pro domácí hraní naleznete básničky a písničky.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V SEKCI OBRÁZEK TÝDNE NAJDETE KROMĚ DĚTSKÝCH VÝTVORŮ I PRACOVNÍ LISTY, ANGLIČTINU..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

  Naleznete v sekci O ŠKOLE - DOKUMENTY. Tento článek si můžete i stáhnout.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Co je to školní zralost?

  Jedná se o období kolem šestého roku věku, kdy dítě splňuje určité požadavky v tělesné, duševní a sociální oblasti a kdy je vlastně připraveno nastoupit do první třídy základní školy.

  V době, kdy dítě dosáhne věku pěti až šesti let, tedy dochází k závažnému rozhodování rodičů i pedagogických pracovníků o tom, zda je zralé pro vstup do základní školy. Bere se v úvahu nejen věk dítěte, ale i jeho psychická a citová zralost, psychická zralost, tělesný vývoj, zdravotní stav a pracovní vyspělost.

  A to konkrétněji:

  • odolnost vůči frustrujícím situacím
  • schopnost vyvarovat se impulzivním reakcím
  • schopnost přijmout případný neúspěch
  • schopnost podřídit se autoritě cizí osoby
  • schopnost začlenit se do skupiny vrstevníků
  • schopnost soustředění se
  • schopnost správného vyjadřování se
  • znalost barev
  • schopnost určování pořadí, množství a polohy
  • schopnost analytického myšlení (orientace v časových intervalech, chápání souvislostí, prostorová orientace)
  • schopnost logického myšlení
  • dosažení tělesné vyspělosti a zralosti nervových drah
  • motorické schopnosti
  • schopnost odlišit povinnost od hry
  • optimální pracovní tempo

  Jestliže z testů školní zralosti vyplyne, že dítě nesplňuje požadavky školní zralosti, je pro vstup do základní školy považováno za nezralé. Na základně vyšetření pedagogicko-psychologické poradny (dítě může být vyšetřeno pouze se souhlasem rodičů) a doporučení dětského lékaře může dojít (opět pouze se souhlasem rodičů) k odkladu povinné školní docházky.

   

   

   

   

   

  AKTUALITY PRO ŠKOLKA DOMA TŘÍDU

   
  • Aktuálně v červené

   V důležitém sdělení naleznete informace k omezení provozu MŠ a upozornění na nošení ochranných prostředků dýchycích cest. Aktuliazováno 25.2.2021.