Vzdělávací program v Školka doma třídě

 • Třídní vzdělávací program a doplňkové činnosti k jednotlivým integrovaným blokům

  Třídní vzdělávací program na oranžové třídě

  II. integrovaný blok:

  „ S Podzimníčkem čarujeme, jakou barvou malujeme?“

            Již název tohoto tématu přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím v tomto období. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu – opadávání listnatých stromů, barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají, starší děti i poznávání vynálezů techniky. Budeme pracovat s přírodninami, i cvičit jazýčky, rytmizovat říkadla, přichystáme podzimní slavnosti i s jablečným čajem a ovocnými dobrotami.

  Oblečení, obuv, vitamíny, nemoc, hry se slovy, části těla a jaké oblečení v období podzimu potřebujeme, bude předmětem našich činností a her.

  Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Společně s dětmi si vyzdobíme naší oranžovou třídu.

   

  Jaké jsou naše cíle a záměry tohoto integrovaného bloku?

  • pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí
  • zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního   
  • procesu
  • maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami
  • povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě
  • povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech
  • podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb
  • postupně povedeme děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnu, ponesu za své
  • rozhodnutí odpovědnost

   

  Co využijeme k naplnění našich cílů, záměrů?

  • pohybové činnosti
  • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
  • řečové hry
  • námětové hry a činnosti
  • pohádky, písničky a básničky
  • pozorování blízkého okolí a přírody
  • výlety do přírody
  • pracovní činnosti s přírodninami
  • dramatizaci pohádky

   

  Doplňkový program k II. Integrovanému bloku

  • výstava drobného zvířectva ve městě
  • výlety do přírody do okolí Soběslavi
  • podzimní slavnosti v MŠ během dvou týdnů na třídách
  • návštěva knihovny
  • maňáskové divadlo Šternberk – pásmo pohádek

   

  DOPLŇKOVÝ PROGRAM OSTATNÍCH INTEGROVANÝCH BLOKŮ:

  Integrovaný blok č.III. – MODRÝ ZVONEK KRÁSNĚ ZVONÍ, PŘIJDE MRAZÍK JAKO VLONI?

  • Mikulášská nadílka
  • zdobení vánočního stromu pro zvířátka
  • Vánoční cinkání s rodiči v Národě
  • divadlo ,,Kolem“ - pohádka
  • karneval v MŠ
  • pohádkový týden v MŠ
  • týden čtení na třídách
  • představení Živá zvířátka ze ZOO Borovany

   

   Integrovaný blok č.IV. – ZELENÁ NÁS POTĚŠÍ, SLUNCE VODU VYSUŠÍ

  • návštěvy různých institucí a výroben ve městě (knihovna, pekárna, hasiči, železniční stanice, rámování a zasklívání, Rolnička, chráněná dílna apod.)
  • dětské divadlo ,,Zvoneček“ - pohádka
  • oslava čarodejnic
  • výlety do přírody k p. Kubešovi a na domácí zvířata
  • společné odpoledne s rodinou ,,Velikonoce v MŠ“
  • oslava Svátku matek s rodiči v MŠ
  • ,probouzíme zahrádku“ – s dětmi
  • Den vody
  • Interaktivní pořad Lukáše Svobody - ,,První pomoc“

   

  Integrovaný blok č.V. - ČERVENÁ SVÍTÍ – STÁT! POJĎME SI NA LOUKU HRÁT!

  • oslava Dne dětí
  • Výlet autobusem
  • Záchranný systém - návštěva policie, hasičů, záchranky
  • návštěva výstavy MŠ Nerudova
  • pohádková odpoledne s dětmi a rodiči
  • návštěva muzea

  ______________________________________________________________________________

  I. INTEGROVANÝ BLOK

  „OBJEVUJEME BAREVNÝ SVĚT DUHY“

  Začátek nového školního roku u nás na oranžové přišel s novými kamarády z modré třídy, ale i s novými kamarády z rodinného prostředí. Zpočátku se budeme všichni poznávat, naučíme se oslovovat křestním jménem, pojmenujeme a najdeme svoji značku v šatně, na wc (ručník, hřebínek), kapsář a pro pocit jistoty a bezpečí značku na své židličce . Budeme se učit, jak správně umýt ruce, používat svůj ručník a hřeben. Důležitou změnou bude postupné přizpůsobení našemu režimu na oranžové, vytvoření společných jednoduchých pravidel, abychom se bezpečně pohybovali a tak chránili svoje zdraví a postupně se budeme učit kam patří hry a hračky. A protože máme zde i kamarády z modré, využijeme  jejich zdatnosti ve prospěch pomoci našim malinko mladším a nebo novým kamarádům. Dáme jim tak prostor pro větší samostatnost a napomůžeme vytvoření zdravých kamarádských vztahů. Jsme si všichni rovni, máme stejná práva, ale stejně musíme dodržovat i společně nastavená pravidla.
   Kdy si budeme nosit hračku z domova se postupně dozvíte od dětí, po dobu adaptace nám zatím hrací kamarádi pomáhají nejlepší jsou plyšáci, které si uklízíme do svého kapsáře.
   Mamky a taťkové, nesrovnávejte Vaše dítě s kamarádem, ale sledujte, zda jde jeho vývoj dopředu.

  Jaké jsou naše cíle a záměry tohoto integrovaného bloku?
  • budeme se učit se dobře orientovat v nových prostorách
  • budeme se učit  respektovat režimové uspořádání
  • budeme dbát na vytvoření dobrých hygienických návyků
  • podpoříme vzájemnou komunikaci
  • provedeme diagnostiku správné výslovnosti
  • postupně si vytvoříme pravidla společného soužití a budeme se učit je dodržovat
  • budeme pozorovat postupné změny v přírodě
  • seznámíme se se vším co máme na naší zahradě a co je důležité pro bezpečný pohyb
  • povedeme děti k projevování svých potřeb
  • povedeme děti k vyjadřování svých pocitů
  • podpoříme navazování nových kamarádských vztahů

  Co využijeme k naplnění našich cílů, záměrů?
  •  pohybové činnosti
  • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
  • řečové hry
  • námětové hry a činnosti
  • pohádky, písničky a básničky
  • pozorování blízkého okolí a přírody
  • výlety do přírody

  Doplňkový program k I. Integrovanému bloku

  • společné odpoledne s rodiči ,,Návštěvní odpoledne – já a naše školka“
  • společná zahajovací schůzka s následnými třídními schůzkami a ochutnávkou z našeho jídelníčku
  • pěší výlet do okolí k p.Kubešovi
  • společná zahradní slavnost s rodiči u příležitosti zahájení nového školního roku
  • divadlo ,,Na cestě“- pohádka O Sněhurce

  Doplňkové činnosti se uskuteční podle současné situace, vládních nařízení a pokynů z MŠMT. Děkujeme za pochopení.

   

  Jaké konkrétní činnosti budeme s dětmi dělat, naleznete na našich nástěnkách každý den.