Naše Oranžová třída

 • Naše oranžová třída

  Kdo působí u nás na oranžové?

  Na výchově a vzdělání se bude společně podílet:

  Jitka Tíkalová

  Jana Holcová

  Mgr.Alena Krejčová

  Bc. Lucie Ježková

   

  O čistotu a pořádek na naši třídě pečuje:

  Ivana Vochozková

   

  Vážení rodiče, naší společnou snahou bude pro děti vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, maximálně napomoci dobré adaptaci Vašich dětí. Prostřednictvím naší brožurky jsme Vám nabídli možnost, jak i Vy můžete pomoci Vašim dětem, aby začlenění do nové socializační skupiny zvládly co nejlépe.

   

  Důvěřujte nám, mluvte o všem, co budete cítit jako důležité nám sdělit, co může napomoci dobré adaptaci.

   

  Naše doporučení v době adaptace:

  Neprodlužujte v šatně dobu loučení s dítětem – emoce jsou silnější než rozum

  Každý den adaptace plánujte dle Vašich potřeb a potřeb dítěte s tím, že mějte na paměti, že děti potřebují řád, ve kterém se cítí bezpečně

  Pokud to bude z Vaší strany možné, délku adaptace uzpůsobte potřebám dítěte po konzultaci s paní učitelkou

  Neostýchejte se požádat o jakoukoliv pomoc či radu

   

  Výzva pro Vás rodiče

  Pokud Vám bude chybět jakákoliv informace, řekněte o ni a my se Vám budeme rádi věnovat.

  O Vašich dětech si společně popovídáme na konzultačních dnech, termíny včas zveřejníme.

   

  Mějme stále na paměti, že dobré vztahy nás všech, kteří se podílíme na výchově a vzdělávání Vašich dětí, ji pak pozitivně ovlivňují.

  Prosíme, informujte nás včas o všech nutných změnách, o kterých bychom měli vědět!!!! (změny telefonních čísel, změny v údajích o vyzvedávání dítěte apod….)