Náš den v Oranžové třídě

 • Náš den v oranžové

  Každý den  působíme na oranžové od 6.30 hodin do 16.00 hodin.

   

  Příchod dítěte je dle potřeb Vás zákonných zástupců,

  nejdéle však v 8.15 hodin, aby nebyl narušen denní program a dítě mohlo být zapojeno do všech plánovaných aktivit.

   

  6.00 - 6.30   volné hry na modré

   

  6.30 - 8.30   dětem nabízíme hry dle jejich vlastní volby, máme                 

                     připravenou řízenou aktivitu, do které mohou děti vstoupit

                     v jakémkoliv časovém horizontu, dle aktuální potřeby

                     

                     po 8. hodině probíhá zpravidla každodenní zdravotní cvičení

                     s hudbou, náčiním,  ve dvojicích apod. (tato aktivita bývá po  

                     skupinách)

   

  8.30 - 9.00   svačina dětí se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla

   

  9.00 - 9.30   pokračování ve volných hrách a připravených řízených

                    aktivitách

   

  9.30 - 11.45   pobyt venku (délka upravena dle aktuálních povětrnostních

                      podmínek, zkrácena či prodloužena) volné, řízené aktivity dle

                      třídního vzdělávacího programu

   

  11.45 - 12.15  oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla a

                       samostatném úklidu po stolování

   

  12.15 - 14.00   relaxace s četbou pohádky, relaxační hudbou (délka dle

                        potřeb dítěte, klidové činnosti)

   

  14.00 - 14.15   svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla

   

  14.15 - 16.00   volné hry, řízené aktivity dle třídního vzdělávací programu

   

  16.00 - 16.30   volné hry na modré