Aktuality pro Školka doma třídu

 • Aktuálně v oranžové

  Co nás čeká?

  • Máme již připravené fotografie k vyzvednutí (společná fotka 60,- Kč, album 270,- Kč)
  • Probíhá druhé šetření docházky o letních prázdninách - jen pro ty, kdo se k docházce přihlásili. Šetření probíhá formou tiskopisu, který Vám předají paní učitelky. (Pokud jste své dítě nepřihlásili v prvním šetření a situace se Vám změnila, informujte, prosím, učitelky ve třídě)
  • 1. 6. 2020 (pondělí) - DĚTSKÝ DEN - chystáme pro děti dopolední oslavu jejich svátku
  • 18. 6. 2020 (čtvrtek) ROZLOUČENÍ S ORANŽOVOU TŘÍDOU - předpokládané rozloučení je pro děti a rodiče plánováno od 16:00 - cca do 18:00 na zahradě MŠ, více informací Vám sdělíme co nejdříve.

  INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY a o úpravách organizace provozu (s ohledem na hygienická a organizační doporučení z MŠMT)

  • Oranžová třída bude v provozu od 6.00 – 16:30 (od 6.30 – 16.00 zde budou přítomny p. uč. z oranžové třídy).
  • Při prvním předání dítěte si připravte, prosíme, vyplněné Čestné prohlášení a Seznámení s povinnostmi zákonných zástupců s aktuálním datem příchodu dítěte.
  • Při vstupu do školy použijte, prosím, desinfekci - stojan je umístěn hned za vestibulem.
  • V poličce má být pouze oblečení, které dítě ten den potřebuje mít na sobě (věci na cestu domů a do MŠ).
  • Z dětmi budeme co nejvíce pobývat venku, prosíme, dejte jim vhodné oblečení a obuv.
  • V šatně se zbytečně nezdržujte.
  • Je bohužel zakázáno nosit s sebou do třídy jakékoli hračky!. Na spaní si budou moci děti vybrat „svého“ (vydenzifikovaného, školkového) plyšáka, kterého si budou nechávat ve své postýlce.
  • Nemůžeme od Vás přijímat žádné dobroty a dárky při oslavách, vůbec nicsmiley
  • Pokud si přijdete pro oběd v první den neplánované nepřítomnosti, bude Vám předán v označených prostorech u naší kuchyňky.
  • V případě jakéhokoliv příznaku onemocnění spoléháme na Vás, že dítě do školky nepřivedete. Kdyby se cokoliv dělo, budeme volat. Je důležité, abychom se VŽDY  neprodleně dovolali. Vaší povinností je dítě s příznaky onemocnění urychleně ze školky vyzvednout, aby nebyly ohrožené další děti.

  Předem Vám děkujeme, že nám pomůžete vytvořit pro děti bezpečné prostředí smiley

   

  Opětovné otevření běžného provozu mateřské školy očekáváme pravděpodobně 25.5.2020. Provoz bude bez omezení. Pro zahájení provozu potřebujeme informaci, zda Vaše dítě zahájí docházku 25.5. 2020. Potvrzení o předpokládaném zahájení docházky Vašeho dítěte je nutné učinit do čtvrtka 7.5. 2020 kvůli zajištění školního stravování a objednávce potravin. Učiňte tak, prosím, telefonicky nebo emailem. Dále v pátek 22.5.2020 do 13:00 hodin, standardním postupem - telefonicky nebo přes webové stránky, znovu potvrďte přihlášení nebo odhlášení Vašeho dítěte. 

  Při nástupu dítěte je nutné doložit čestné prohlášení a seznámení s povinnostmi zákonných zástupců, s provozním a hygienickým zajištěním školy, které odevzdáte ve třídě první den docházky.

  Čestné prohlášení  i Seznámení naleznete v obálce, kterou jsme opět pro děti připravili, o temínu jejího vyzvednutí budete informováni (modrá, oranžová a červená třída). Stáhnout si je můžete ze záložky "O škole" - dokumenty a od 18.5. 2020 budou k vyzvednutí ve venkovní schránce vedle vstupu do MŠ. Na čestné prohlášení i seznámení, prosím, napište datum dne nástupu Vašeho dítěte do MŠ. Bez čestného prohlášení a seznámení nemůže být dítě přijato.

  Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 - metodika z MŠMT:

  Cesta do/z mateřské školy: platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry (netýká se členů společné domácnosti)

  Pohyb před budovou školy: minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry, povinnost zakrytí úst a nosu.

  V prostorách MŠ: doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Pedagogičtí pracovníci, kteří patří do rizikové skupiny, mohou používat roušku nebo respirátor (osobní ochranné pomůcky)

  Organizace dne a hygienická opatření:

  • organizace aktivit tak, aby bylo možné trávit větší než obvyklu část dne venku v areálu MŠ (na zahradě v oddělených skupinách)
  • organizace provozu bude upravena tak, aby se minimalizovalo spojování tříd (na začátku a na konci provozní doby), provoz bude zachován 6:00-16:30 hodin
  • ve třídě se často větrá (minimálně 5 minut každou hodinu)
  • po příchodu do třídy si každý musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
  •  toalety jsou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky
  • děti si nemohou nosit vlastní hračky, ani plyšové
  • úklid a desinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně
  • desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí, probíhá několikrát denně, odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně
  • před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce
  • jídlo, pití i příbory vydává personál - bez spoluúčasti dětí
  • při přípravě jídla a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

  Celou metodiku MŠMT k provozu mateřských škol si můžete stáhnout v záložce "O škole" - dokumenty.   

  Budeme rády, když nám dáte vědět, jak se máte, jak si užíváte slunečné dny nebo jestli se Vám libilo překvapení. Napište nám dopis, namalujte obrázek, pošlete fotku.

  Jak nám svůj pozdrav můžete doručit?

  1.můžete si zahrát na pošťáky a využít poštovní schránku umístěnou u tobogánu

  2.můžete nám napsat email: jezkova@msduhasobeslav.cz

  3.můžete nám poslat zprávu na messenger MŠ DUHA Soběslav

  Těšíme se, Alena, Lucie, Jana a Jitka

   


   

  Tipy na domácí hraní od nás:

  • fotogalerie - složka "JARO" - pracovní listy, písničky,..
  • složka inspirace pro domácí hraní ORANŽOVÉ třídy - básničky

  Naše záměry, cíle aneb kam směřovat, když už je tu jaro, co děti učit:

  • trénujte s dětmi samostatnost při oblékání, stolování, v osobní hygieně, při úklidu hraček
  • vést děti k dokončení činnosti, hry
  • rozvíjet paměť - například krátkou básničkou
  • stolní a společenské hry – puzzle, pexeso, člověče nezlob se, apod.
  • dobble - hra na zrakové vnímání dětí - existuje spoustu vyrobených "dobble" ke stažení z webu na různá témata
  • Přiblížít dětem základní informace o vlivu pohybu na naše zdraví při procházkách a cvičení
  • seznamování s pojmem roční období – jaro, léto, podzim, zima
  • všímat změn v našem okolí, co se děje v přírodě, přizpůsobení oblečení – rozlišení pocitu tepla a chladu, chování
  • pojmenovávání jarních květin – např. sedmikráska, sněženka, krokusy,…
  • zasadit semínka a starat se o ně, zalévat, kontrolovat
  • učit děti vnímat důležitost vody pro růst rostlin a péči o ně
  • seznámení s vodními toky v okolí města
  • společné čtení a prohlížení knih
  • společná práce - děti mohou pomáhat v kuchyni nebo na zahradě
  • kreslení a stříhání, lepení dle fantazie - dohlížejte, prosím, na správný úchop tužky a nůžek
  • využít modelínu, fixy, pastelky, vodové barvy, prstové barvy
  • webové stránky s nápady na hry a vyrábění - www.pinterest.com, unoduo.cz, predskolaci.cz,i-creative.cz

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ostatní:

  • Chodíme ven téměř za každého počasí, počítejte, prosím, že mohou mít Vaše děti mokré/mírně ušpiněné oblečení (kalhoty...) od hry s vodou, kamínky atd.
  • Trénujte, prosíme, u Vašich dětí samostatnost při oblékání, stolování a sebeobsluze.
  • Prosíme o našití poutek na oblečení, které Vaše děti používají ve školce (bundy, mikiny, tepláky, kraťasy + podepsání/označení.... včetně bot, bačkorek a holínek!!!

  Moc děkujeme

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ZÁSTUPCI RADY RODIČŮ V ORANŽOVÉ TŘÍDĚ:

  Kamila Makovcová
  tel.: 737 816 367
  email: Kamilamakovcova@seznam.cz

  Josef Filip
  tel.: 606 724 090
  email: josef.filip7@gmail.com
   

   

   

   

  !!! smiley SLEDUJTE FOTOGALERII smiley !!!