Aktuality pro Modrou třídu

 • Aktuálně v modré

  Milí rodiče, děkujeme Vám za  příjemnou spolupráci v tomto školním roce. Přejeme Vám a dětem krásné prázdniny plné nového poznání, úžasných zážitků, pohody a úsměvů.

  Kolektiv MODRÉ TŘÍDY 

  :-) Markét, Miluška, Jani, Denďa, Kristýnka a Janička :-)

  ...................................................................................................

   

  Vyhodnocení ankety: celkem 37 dotazníků, vrátilo se jich 18

  • Pro děti byly nejzajímavější převážně tvůrčí činnosti, zpívání a hračky. Rodiče zmiňovali zajímavost ohledně výletů a procházek, kde děti poznávaly něco nového. Nejoblíbenější pro děti v MŠ byli kamarádi a paní učitelky, též strávený čas společně s rodiči ve školce.  Za nepříjemné uvedl jeden rodič: chybí nočník, jeden rodič zmínil trému dítěte před  vystoupením, či píseň o čertech.
  • Rodiče jsou zcela spokojeni s komunikací s pí. učitelkami, byla pochválena fotogalerie třídy a podrobné informace ohledně adaptace dítěte začátkem školního roku
  • Množství akcí pořádané MŠ a naší třídou je dle rodičů přiměřené
  • Ohledně adaptace:
   6 rodičů by si přálo postupnou adaptaci s rodiči po dobu max. 3 dnů na 1-2 hodiny, 8 rodičů by si přálo pouze první společné dopoledne s dítětem a pak zvolit postupnou adaptaci bez rodičů, 4 rodiče by si přáli zcela bez rodičů, ale též s postupnou adaptací. Domníváme se, že ideální kompromis je PONECHAT PRVNÍ SPOLEČNÉ DOPOLEDNE S RODIČI, aby se dítě seznámilo s pí. učitelkami a s novým prostředím a dále po zvážení individuálních potřeb dítěte již zvolit postupnou adaptaci bez rodičů. 

   

  Sdělujeme, že od 01.06.2017, v rámci incluze ve vzdělávání, působí na naší třídě asistent pedagoga Bc. Kristýna Hackerová.

   

   

   

   

  Vítáme Vás v modré třídě a těšíme se na spolupráci
   

   

   

  Důležité informace
  Telefon do MŠ: 381524740
  www.msduhasobeslav.cz
  Telefonní spojení odhlášení/přihlášení obědů: pí. Nováková Eva, tel.: 381524740
  Provoz MŠ: 06:00-16:30
  Jména třídních učitelek: Markéta Zemanová, Miloslava Košnerová, Jana Pánková, Denisa Peltánová

  S jakýmikoliv dotazy, připomínkami, problémy, náměty se obracejte na paní učitelky. Je v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné a spokojené. Jedině tak budou schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.  Děkujeme

   

   

  ZÁSTUPCI RADY RODIČŮ V MODRÉ TŘÍDĚ:

  paní Procházková Gabriela, email: gprochazkova@aco.cz

  paní Herynková Kateřina, email: k.herynkova@maspex.com