Naše Školka doma třída

 • Naše fialová třída

  V této třídě působí a na všechny se těší p. učitelky Jitka Bínová, Marie Kozlová, Martina Hasmanová, Pavlína Mlčkovská, asistentka pedagoga Bc. Dagmar Váchová a p. uklízečka Pavla Novotná

  Rodiče, budeme rádi za Vaši spolupráci a komunikaci s námi. Pro dítě a jeho všestranný rozvoj je v MŠ důležitý prožitek. Povídejte si  s dětmi, co ve školce prožily. Dítě získává zkušenosti tím, že něco dělá, a že to, co dělá, prožívá.

  Dítě zažívá úspěch, neúspěch, radost, smutek, konflikty s vrstevníky, které se citlivým způsobem učí řešit. I nám jde o to, aby vaše dítě bylo u nás spokojené a cítilo se v MŠ dobře.

   

  S čím můžete pomoci, vy rodiče vašim dětem, aby vše zvládly a byly samostatné?

  • v sebeobsluze – používání celého příboru, samostatné používání toalety
  • prohlubovat společenské návyky 
  • v oblékání, svlékání
  • zdravení dospělých lidí, vykání dospělým
  • vzájemně se domluvit
  • řešit případné konflikty, umět se omluvit
  • dodržovat stanovená pravidla pro naši fialovou třídu
  • správně držet tužku, manipulovat s nůžkami

   

  Prosíme, informujte nás včas o všech změnách, o kterých bychom měli vědět !!! (změny telefonních čísel, změny v údajích o vyzvedávání dítěte apod)