Náš den v Školka doma třídě

 • Náš den ve fialové třídě

  Každý den působíme ve fialové tř. od 7:00 hodin do 15:30 hod.

  Příchod dítěte je dle potřeb Vás zákonných zástupců.

  Doporučení od nás je příchod kolem 8 hodiny nejdéle, aby nebyl narušen denní program a dítě mohlo být zapojeno do všech plánovaných aktivit.

  6:00 –7:00             volné hry v modré třídě

  7:00 – 8:30            děti přecházejí do naší třídy, kde probíhají spontánní hry dětí dle jejich zájmu, pracovní činnosti, výtvarné práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky…, po 8. hodině probíhá  zdravotní cvičení s hudbou, náčiním

  8:30 – 9:00            svačina dětí se spoluúčastí na přípravě a volbě množství jídla

  9:00 – 9:30            pokračování ve volných hrách, spontánních a řízených činnostech vycházejících ze zájmu dítěte

  9:30 – 11:30          pobyt venku s terénním vzděláváním dle třídního vzdělávacího programu

  11:45 – 12:15        oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla a samostatném úklidu po stolování

  12:15 – 14:00        relaxace s četbou pohádky, relaxační hudbou (délka dle potřeb dítěte, klidové činnosti)

  14:00 – 14:15        svačina se spoluúčastí na přípravě a volbě množství jídla

  14:15 – 15:30        volné hry, aktivity dle třídního vzdělávacího programu

  15:30 – 16:30        volné hry v modré třídě nebo na zahradě