Aktuality pro Školka doma třídu

 • Aktuálně ve fialové

   

  PĚŠÍ VÝLET KE DNI DĚTÍ

  V pondělí 1.6. půjdeme s dětmi pěšky na TAJNÝ VÝLET.

  Dejte dětem: batoh, pláštěnku, šroubovací pití, dobrotu, roušku

  Půjdeme i za mírného deště.

   

  FOTKY A ROČENKY

  Ve dnech 2. - 4.6.  (ÚT-ČT)  si můžete do fialové třídy přijít pro objednané fotky (40,-) a ročenky (300,-), a to v těchto časech:

  8:30 - 11:00      nebo    13:00 - 14:00

   

  Jak probíhal týden od 25.5. do 29.5.:

  - děti byly seznámeny s novými bezpečnostními a hygienickými pokyny a zásadami po znovuotevření MŠ

  - děti si vybíraly úkoly ze sešitů ,,Housenky Boženky"- plnily úkol a vystřihávaly tělo housenky

  - venku pozorovaly lupou broučky a hrály si s přírodninami

  - d. hrály hru ,,Na kočku a myš"

  - d. si vyplnily úkol z nového sešitu Housenky Boženky - počítaly a vybarvovaly geom. tvary

  - úkoly na interaktivní tabuli - chytání myšek, sestavení obrázků

  - venku si děti procvičovaly skákání přes švihadlo, odpal míčku pálkou, manipulaci se stuhou, hrály fotbal, vytvářely stavby v písku

  - při vyplňování prac. listů děti pojmenovávaly a spojovaly obrázky, hledaly rýmy

  - děti napodobovaly pohyb dle vzoru - tancovaly při písničce

  - na dopr. hřišti zahrady děti jezdily na nových koloběžkách, poznávaly dopr. značky

  INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY:

  Opětovné otevření běžného provozu mateřské školy očekáváme pravděpodobně 25.5.2020. Provoz bude bez omezení. Pro zahájení provozu potřebujeme informaci, zda Vaše dítě zahájí docházku 25.5. 2020. Potvrzení o předpokládaném zahájení docházky Vašeho dítěte je nutné učinit do čtvrtka 7.5. 2020 kvůli zajištění školního stravování a objednávce potravin. Učiňte tak, prosím, telefonicky nebo emailem. Dále v pátek 22.5.2020 do 13:00 hodin, standardním postupem - telefonicky nebo přes webové stránky, znovu potvrďte přihlášení nebo odhlášení Vašeho dítěte. 

  Při nástupu dítěte je nutné doložit čestné prohlášení a seznámení s povinnostmi zákonných zástupců, s provozním a hygienickým zajištěním školy, které odevzdáte ve třídě první den docházky.

  Čestné prohlášení  i Seznámení naleznete v obálce, kterou jsme opět pro děti připravili, o temínu jejího vyzvednutí budete informováni (modrá, oranžová a červená třída). Stáhnout si je můžete ze záložky "O škole" - dokumenty a od 18.5. 2020 budou k vyzvednutí ve venkovní schránce vedle vstupu do MŠ. Na čestné prohlášení i seznámení, prosím, napište datum dne nástupu Vašeho dítěte do MŠ. Bez čestného prohlášení a seznámení nemůže být dítě přijato.

   

  INFORMACE O ÚPRAVÁCH ORGANIZACE PROVOZU

  ( s ohledem na hygienická a organizační doporučení z MŠMT )

  6.00 - 6.30         modrá třída

  6.30 - 16.00       fialová třída

  16.00 - 16.30     modrá třída

   

  DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

  Výjimečná doba si vyžaduje výjimečnou spolupráci s Vámi rodiči, abychom vše bez problémů zvládli. Předem Vám děkujeme, že nám pomůžete vytvořit pro děti bezpečné prostředí!

  Roušky

  Dítě by si roušku mělo umět samo nasadit.

  My velcí budeme s dětmi pobývat kromě zahrady také v přírodě – zajistěte proto, aby měli v přihrádce roušku pro tento případ v igelitovém sáčku (zagumičkovaný nebo zavírací).

  Oblečení v šatně

  V přihrádce smí dítě mít pouze to oblečení, které si bude oblékat na ven. Ostatní náhradní oděv uložte do sáčku nebo tašky na věšák. Počítejte s tím, že budeme jako vždy chodit ven v téměř každém počasí. Kontrolujte, prosím, zásoby převlečků.

  Zuby

  Kelímky i kartáčky na zuby si vezměte domů, děkujeme za pochopení.

  Hračky, plyšáci, knihy, pracovní sešity…

  Do školky děti nesmí nic nosit. Jsme už velcí, dáme to!

  Bezpečné prostředí v šatně

  V šatně se zbytečně nezdržujte ani při příchodu ani při odchodu, nemělo by zde pobývat více lidí, chráníte tak sami sebe i své dítě.

  Ohrožené prostředí

  V případě jakéhokoliv příznaku onemocnění spoléháme na Vás, že dítě do školky nepřivedete. Kdyby se cokoliv dělo, budeme volat – zkontrolujte proto kontakt, který má škola (váš, zaměstnavatele …), abychom se VŽDY  neprodleně dovolali. Vaší povinností je dítě s příznaky onemocnění urychleně ze školky vyzvednout, aby nebyly ohrožené další děti.

   

  Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 - metodika z MŠMT:

  Cesta do/z mateřské školy: platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry (netýká se členů společné domácnosti)

  Pohyb před budovou školy: minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry, povinnost zakrytí úst a nosu.

  V prostorách MŠ: doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Pedagogičtí pracovníci, kteří patří do rizikové skupiny, mohou používat roušku nebo respirátor (osobní ochranné pomůcky)

  Organizace dne a hygienická opatření:

  • organizace aktivit tak., aby bylo možné trávit větší než obvyklu část dne venku v areálu MŠ (na zahradě v oddělených skupinách)
  • organizace provozu bude upravena tak, aby se minimalizovalo spojování tříd (na začátku a na konci provozní doby), provoz bude zachován 6:00-16:30 hodin
  • ve třídě se často větrá (minimálně 5 minut každou hodinu)
  • po příchodu do třídy si každý musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
  •  toalety jsou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky
  • děti si nemohou nosit vlastní hračky, ani plyšové
  • úklid a desinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně
  • desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí, probíhá několikrát denně, odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně
  • před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce
  • jídlo, pití i příbory vydává personál - bez spoluúčasti dětí
  • při přípravě jídla a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

  Celou metodiku MŠMT k provozu mateřských škol si můžete stáhnout v záložce "O škole" - dokumenty.


   

  Ke komunikaci s MŠ i nadále používejte pevnou linku 381 524 740. Zde je Vám k dispozici p. Eva Himpanová.

  Pokud se nebude možné dovolat, využijte nově - tel.č. 607 000 983.

  Náš nový mobilní telefon Vám zajistí to, že se k nám dovoláte po celou dobu provozu MŠ. ( 6.00 - 16.30 hodin.)

   

   

   

                           .Zástupci rodičů naší třídy:

  Kateřina Herynková           herynkova.Katerina1@gmail.com       tel: 602 705 330

  Roman Kačur                     kacur@musobeslav.cz                                      tel: 775 979 479
   

   

  DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

  Naleznete v sekci O ŠKOLE - DOKUMENTY. Tento článek si můžete i stáhnout.