Naše Školka doma třída

 • Naše červená třída

  „Zářivým příkladem spořádaného života budiž ustavičně život rodičů, učitelů a spolužáků. Neboť jsou jako opičata, všechno co vidí, ať nedobré nebo špatné, hned napodobují, třeba i nechtěné, protože se dříve naučí napodobovat než vědět.“

  J.A.Komenský

   

  V této třídě působí a na všechny se těší :

  paní učitelky:

  Dana Líbalová

  Bc.Barbora Nývltová

  Olga Zabloudilová

  Bc.Petra Kabešová

  p.asistentka pedagoga Mgr. Hana Poláková

  p.uklizečka Alena Douchová

   

  S jakýmikoliv dotazy, připomínkami, problémy, náměty se obracejte na třídní učitelky. Je v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné a spokojené. Jedině tak budou schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.

   

  S čím můžete pomoci Vy, rodiče, aby Vaše dítě zvládlo:

  • vzájemně se respektovat, vážit si jeden druhého
  • neskákat si do řeči, hlásit se o slovo, nesmát se nikomu za jeho názor
  • poprosit a poděkovat, vzájemně si půjčit hračky, domluvit se
  • udržovat pořádek v hracích koutcích, vracet hračky zpět na své místo
  • dodržovat pravidla, na kterých jsme se společně dohodli
  • vyjádřit své pocity, názory a potřeby
  • správně se v různých situacích samostatně rozhodnout a za své rozhodnutí nést odpovědnost
  • umět včas používat WC
  • samostatně jíst lžící
  • jíst namazaný rohlík či chléb s kůrkou
  • jíst ovoce se slupkou
  • zvyklé na oběd složený z polévky a hlavního chodu
  • vědět, že kalhoty se oblékají na nohy a tričko přes hlavu                              
  • ujít po svých nožičkách kratší vzdálenost
  • budete společně s námi po něm vyžadovat důsledné splnění malých úkolů
  • oceníte každou maličkost, kterou zvládne
  • správně držet tužku 

  Je důležité dbát na správné držení tužky už od útlého věku. Pokud si dítě zafixuje nesprávné držení, náprava je velmi obtížná. (viz. foto Obrázek týdne)

   

  KAŽDOU AKTUÁLNÍ ZMĚNU, PROSÍM, NAHLAŠTE VE TŘÍDĚ KTERÉKOLIV PANÍ UČITELCE.

  /ZMĚNA TELEFONU, BYDLIŠTĚ/