Náš den v Školka doma třídě

 • Náš den v červené

  • Každý den působíme v naší třídě od 7.00 hodin do 15.30 hodin.
  • Příchod dítěte je dle potřeb Vás zákonných zástupců, doporučení od nás je příchod kolem 8 hodiny,aby nebyl narušen denní program a dítě se mohlo zapojit do všech plánovaných aktivit

   

  • 6.00 – 6.30 volné hry v modré třídě
  • 6.30 – 7.00 volné hry v oranžové třídě
  • 7.00 – přecházíme do naší třídy, kde probíhají hry dětí,pracovní či výtvarné činnosti, práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky, pracovní listy...
  • Po 8. hodině probíhá každodenní zdravotní cvičení s hudbou, náčiním,
  • ve dvojicích apod.( po skupinkách )
  • 8.30 – 9.00 svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla
  • 9.00 – 9.30 pokračování v hrách a připravených řízených aktivitách
  • 9.30 – 11.45 pobyt venku ( délka je upravena dle počasí – zkrácena či prodloužena)- volné,řízené aktivity dle třídního vzdělávacího programu
  • 11.45 – 12.15 oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla ( děti si samy připravují prostírku na své místo,talíř na polévku a příbor,samostatně si uklízí vše po stolování)
  • 12.15 -14:00 relaxace s četbou či vyprávěním pohádky, relaxační hudbou
  • ( délka dle potřeb dítěte),klidové činnosti
  • 14:00 – 14.15 svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla
  • 14.15 – 15.30 volné hry, aktivity dle třídního vzdělávacího programu
  • 15.30 – 16.00 volné hry v oranžové třídě
  • 16.00 -16.30 (17:15) volné hry v modré třídě