Aktuality pro Školka doma třídu

 • Aktuálně v červené

  AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ČERVENÉ TŘÍDY:

  • fotografie jsou připravené k vyzvednutí (cena album 270,-Kč, společné foto 60,-Kč)
  • probíhá druhé šetření docházky o letních prázdninách - jen pro ty, kdo se k docházce přihlásili (pokud jste své dítě nepřihlásili v prvním šetření a situace se změnila, informujte, prosím, učitelky ve třídě)
  • 1.6. v dopoledních hodinách - den dětí - stezka s úkoly na zahradě MŠ
  • předpokládané datum rozloučení s červenou třídou je 16.6., konkrétní informace Vám sdělíme co nejdříve

  INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY a k úpravám organizace provozu s ohledem na hygienická a organizační doporučení z MŠMT):

  • provoz červené třídy: 6:00 - 16:30, po celou dobu s paní učitelkami z červené
  • první den nástupu je nutné odevzdat oba podepsané dokumenty, které jste dostali v obálce(s aktuálním datumem)
  • pohyb před školkou bude podléhat aktuálním vládním nařízením - nošení roušek, odstup
  • při vstupu do školy použijte, prosím, desinfekci - stojan je umístěn hned za vestibulem 
  • v prostorách šatny se, prosím, zdržujte jen po nezbytně nutnou dobu
  • v šatně by děti měly mít jen oblečení na ven, oblečení na převlečení by mělo být v sáčku, roušku dětem sundejte před předáním do třídy a umístěte ji do podepsaného sáčku do horní přihrádky v šatně
  • děti nemohou nosit hračky, plyšáky a bohužel ani dobroty (při oslavě narozenin apod)
  • budeme hodně času trávit na zahradě, prosíme, aby děti měly vhodnou obuv a dostatek oblečení na převlečení
  • pokud půjdeme mimo areál školy, budou děti zřejmě potřebovat roušku (podle aktuálního vládního nařízení)
  • stůl v šatně bude sloužit výhradně jako místo pro vydávání obědů v případě první neplánované nepřítomnosti-  nic na něj, prosím, nepokládejte

  ​Vážení rodiče, pro děti se toho moc nezmění, pokud budeme v areálu školy, roušky nosit nemusíme, pouze budou zvýšená hygienická opatření a děti si nebudou samy připravovat nic, co se týče stolování. 

  Na děti čeká nová výzdoba třídy, doufáme, že se jim bude líbit a těšíme se...cheeky


  Opětovné otevření běžného provozu mateřské školy bude 25.5.2020. Provoz bude bez omezení. Pro zahájení provozu potřebujeme informaci, zda Vaše dítě zahájí docházku 25.5. 2020. V pátek 22.5.2020 do 13:00 hodin, standardním postupem - telefonicky nebo přes webové stránky, znovu potvrďte přihlášení nebo odhlášení Vašeho dítěte. 

  Při nástupu dítěte je nutné doložit čestné prohlášení a seznámení s povinnostmi zákonných zástupců, s provozním a hygienickým zajištěním školy, které odevzdáte ve třídě první den docházky.

  Čestné prohlášení  i Seznámení naleznete v obálce, kterou jsme opět pro děti připravili, o temínu jejího vyzvednutí budete informováni (modrá, oranžová a červená třída). Stáhnout si je můžete ze záložky "O škole" - dokumenty a od 18.5. 2020 budou k vyzvednutí ve venkovní schránce vedle vstupu do MŠ. Na čestné prohlášení i seznámení, prosím, napište datum dne nástupu Vašeho dítěte do MŠ. Bez čestného prohlášení a seznámení nemůže být dítě přijato.

  Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 - metodika z MŠMT:

  Cesta do/z mateřské školy: platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry (netýká se členů společné domácnosti)

  Pohyb před budovou školy: minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry, povinnost zakrytí úst a nosu.

  V prostorách MŠ: doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Pedagogičtí pracovníci, kteří patří do rizikové skupiny, mohou používat roušku nebo respirátor (osobní ochranné pomůcky). 

  Organizace dne a hygienická opatření:

  • organizace aktivit tak., aby bylo možné trávit větší než obvyklu část dne venku v areálu MŠ (na zahradě v oddělených skupinách)
  • organizace provozu bude upravena tak, aby se minimalizovalo spojování tříd (na začátku a na konci provozní doby), provoz bude zachován 6:00-16:30 hodin
  • ve třídě se často větrá (minimálně 5 minut každou hodinu)
  • po příchodu do třídy si každý musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
  •  toalety jsou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky
  • děti si nemohou nosit vlastní hračky, ani plyšové
  • úklid a desinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně
  • desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí, probíhá několikrát denně, odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně
  • před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce
  • jídlo, pití i příbory vydává personál - bez spoluúčasti dětí
  • při přípravě jídla a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

  Celou metodiku MŠMT k provozu mateřských škol si můžete stáhnout v záložce "O škole" - dokumenty.


  Milí červeňásci, doufáme, že vám překvapení udělalo radost a moc vás všechny zdravíme. smileyheart

  Budeme rády, když nám dáte vědět, jak se máte, jak si užíváte slunečné dny nebo jestli se vam libilo překvapení... Napište nám dopis, namalujte obrázek, pošlete fotku.

  Jak nám svůj pozdrav můžete doručit?

  1.můžete si zahrát na pošťáky a využít poštovní schránku umístěnou u tobogánu

  2.můžete nám napsat email: nyvltova@msduhasobeslav 

  3.můžete nám poslat zprávu na messenger MŠ DUHA Soběslav

  Tešíme se, Bára, Olča, Dana a Petra...mail smiley

  _________________________________________________________________________

  V červené třídě působí  a na spolupráci se těší paní učitelky Barbora Nývltová, Dana Líbalová, Olga Zabloudilová, Petra Kabešová a paní uklizečka Alena Douchová.

   

   

   Zástupci v radě rodičů: 

  Petra Fetrová, tel.č.776072485, fetrova.petra@gmail.com

  Petr Hejný, tel.č.607508849, hejny.p@gmail.com

   

  DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

  Naleznete v sekci O ŠKOLE - DOKUMENTY. Tento článek si můžete i stáhnout.