Aktuality pro Červenou třídu

 • Aktuálně v červené

  Milí rodiče, děkujeme Vám za Vaši účast na zahajovací schůzce, doufáme, že pro Vás byla přínosná. Pokud budete mít nějakou otázku, obraťte se na nás.

   

  V červené třídě se působí paní učitelky Barbora Nývltová, Dana Líbalová, Denisa Peltánová,

  paní asistentka Martina Janů a paní uklizečka Alena Douchová.

   

   Zástupci rodičů: 

  Pavla Ženíšková: P.Hakova@seznam.cz

  Gábina Procházková: gprochazkova@aco.cz

    

   

  DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

  Naleznete v sekci O ŠKOLE - DOKUMENTY. Tento článek si můžete i stáhnout.