Cena stravného

Cena stravného v naší mateřské škole

 

Přesnídávka                                            8,- Kč + 1,- Kč nápoj

Oběd   - strávníci do 6 let                  16,- Kč + 1,- Kč nápoj

Oběd – strávníci 7 – 10 let                20,- Kč + 1,- Kč nápoj

Svačina                                                   6,- Kč + 1,-  Kč nápoj

------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem do 6 let                                   33,- Kč

Celkem 7 – 10 let                                37,- Kč

 

Úhrada stravného bezhotovostně - povolením k inkasu ve prospěch č. účtu 78-1269650297/0100

/variabilní symbol neuvádějte/

 

POZOR   ZMĚNA

 

S účinností od 1.9.2019 dochází v naší školní jídelně ke zvýšení cen stravného / o 3,- Kč na den /:

 

Přesnídávka                                            8,- Kč + 1,- Kč nápoj

Oběd  - strávníci do 6 let                   18,- Kč + 1,- Kč nápoj

Oběd  - strávníci 7 – 10 let                22,- Kč + 1,- Kč nápoj

Svačina                                                   7,- Kč + 1,-  Kč nápoj

------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem do 6 let                                   36,- Kč

Celkem 7 – 10 let                                40,- Kč

 

K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit z důvodu zachování kvalitní skladby jídelníčku

a používání  kvalitních surovin pro Vaše děti dle nutričních doporučení  a  dodržení platné legislativy /naplnění spotřebního koše – Vyhláška č. 107/2008 Sb. o školním stravování/.

 

Děkujeme za pochopení

 

Zveřejněno dne: 31.5.2019

               Za MŠ DUHA Soběslav

 

Mgr. Krejčová Alena          Koblišková  Eva

   ředitelka školy                    vedoucí ŠJ