Cena stravného

POZOR   ZMĚNA

 

S účinností od 1.5.2021 dochází v naší školní jídelně ke zvýšení cen stravného / o 2,- Kč na den /:

 

Přesnídávka                                            8,- Kč + 1,- Kč nápoj

Oběd  - strávníci do 6 let                   20,- Kč + 1,- Kč nápoj

Oběd  - strávníci 7 – 10 let                24,- Kč + 1,- Kč nápoj

Svačina                                                   7,- Kč + 1,-  Kč nápoj

------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem do 6 let                                   38,- Kč

Celkem 7 – 10 let                                42,- Kč

 

 

K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit z důvodu zachování kvalitní skladby jídelníčku

 a používání  kvalitních surovin pro Vaše děti dle nutričních doporučení  a  dodržení platné legislativy /naplnění spotřebního koše – Vyhláška č. 107/2008 Sb. o školním stravování/.

 

Děkujeme za pochopení

 

Zveřejněno dne: 27.4.2021

               Za MŠ DUHA Soběslav

 

 

Mgr. Krejčová Alena          Koblišková  Eva

   ředitelka školy                    vedoucí ŠJ