Cena stravného

Cena stravného v naší mateřské škole

 

Přesnídávka                                            7,- Kč + 1,- Kč nápoj

Oběd   - strávníci do 6 let                  15,- Kč + 1,- Kč nápoj

Oběd – strávníci 7 – 10 let                19,- Kč + 1,- Kč nápoj

Svačina                                                   6,- Kč + 1,-  Kč nápoj

------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem do 6 let                                   31,- Kč

Celkem 7 – 10 let                                35,- Kč