Cena stravného

Cena stravného v naší mateřské škole

 

Přesnídávka                                            8,- Kč + 1,- Kč nápoj

Oběd   - strávníci do 6 let                    18,- Kč + 1,- Kč nápoj

Oběd – strávníci 7 – 10 let                22,- Kč + 1,- Kč nápoj

Svačina                                                   7,- Kč + 1,-  Kč nápoj

------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem do 6 let                                   36,- Kč

Celkem 7 – 10 let                                40,- Kč

 

Úhrada stravného bezhotovostně - povolením k inkasu ve prospěch č. účtu 78-1269650297/0100

/variabilní symbol neuvádějte/

 

 

Mgr. Krejčová Alena          Koblišková  Eva

   ředitelka školy                    vedoucí ŠJ