Nejčastější otázky a odpovědi

Pokud zde nenajdete informaci, kterou potřebujete vědět, využijte, prosím, kontaktní formulář nebo se na nás obraťte prostřednictvím emailu nebo telefonu - kontakty.

Obecné  informace o zápisech:

Kdy bude ve Vaší školce „Den otevřených dveří“?

Vzhledem k situaci ohledně COVID-19 bude pro Vás připraven speciální náhradní program s názvem „Duhový plot aneb dny otevřených dveří jinak“ a to od 21.4.2020. Připravujeme pro Vás letáček s veškerými informacemi, dáreček pro děti, dokumenty potřebné k zápisu, fotografie z našeho duhového života, a to vše ve formě prezentace, která bude připravena na našem duhovém plotě. Můžete si tak v bezpečí udělat alespoň takovou malou návštěvu naší školy, abyste se mohli svědomitě rozhodnout ve výběru vhodného předškolního zařízení pro Vaše dítě.

Co když nebudu moci navštívit z nějakého důvodu Váš „Duhový plot“? Mohu se někde informace dozvědět?

Ano samozřejmě. Informace můžete najít na webových stránkách školy v záložce „Chci chodit do Duhy“. Co s dětmi celý rok prožíváme, najdete například v záložce „Školní projekty“ nebo přímo ve fotogaleriích jednotlivých barevných tříd. Virtuální prohlídku školy můžete udělat přes záložku  „Vítejte u nás“.

Mohu si k Vám do Duhy třeba i zavolat/napsat, abych se mohl/a osobně na něco konkrétnějšího zeptat?

Ano, jsme Vám plně k dispozici a to na telefonních číslech:

Mgr. Krejčová Alena (ředitelka MŠ) +420 723 540 918 - Specifika podávání žádostí, obecné info

Hasmanová Martina (zástupkyně MŠ) +420 725 054 675 - Průběh zápisů

Himpanová Eva (hospodářka MŠ) +420 607 000 983 - Technické záležitosti vyplňování dotazníků

Koblišková Eva (vedoucí jídelny MŠ) +420 381 524 740 - Stravování a případná specifika

Pánková Jana (třídní učitelka nejmladších dětí) +420 607 000 983 - Adaptační program

Je možné sjednat si osobní konzultaci?

Ano, osobní konzultaci s paní ředitelkou si můžete sjednat na tel.č. +420 723 540 918. Osobní konzultace budou organizovány pomocí rezervačního systému a vstup do školy bude umožněn pouze př dodržení všech hygienických opatřeních, které současná situace vyžaduje.

Kdy bude zápis ve Vaší škole?

Ve dnech 2.května -16.května 2020 – více informací a příslušné formuláře najdete v Duhové schránce u vstupu do MŠ nebo na webu v záložce „Chci chodit do Duhy“.

Kde mohu získat tiskopisy:

Kdy si mohu vyzvednout obálku s dokumenty?

V Duhové schránce budou umístěny od 21.4.

Vyplňování žádosti:

Co znamená přihlášení k celodenní docházce?

Máte garanci, že dítě může navštěvovat mateřskou školu po celou provozní dobu.  Jako zákonní zástupci si již sami zvolíte délku pobytu Vašeho dítěte dle svého uvážení. Tato varianta Vám dává volnost ve Vašem rozhodnutí po dobu celé školní docházky. Neznamená to, že by dítě nemohlo odcházet domů po obědě.  Pro nově přijaté děti je připraven postupný adaptační program. 

Přijetí od 1.9.2020 – musí dítě nastoupit hned 1.září?

 Nemusí, přijetí k 1.9. znamená, že dítě je přijato v příslušném školním roce. Den nástupu si vyberete vy. Lze se osobně či telefonicky domluvit na prvním dnu ve školce s třídními učitelkami. Pokud Vás čeká v září třeba ještě rodinná dovolená či je dítě nemocné, lze první den nástupu samozřejmě posunout, jak si budete přát. Samozřejmě i pro Vás platí, že můžete s dítětem využít adaptační program a doprovodit ho do třídy či s ním strávit společně první chvilky ve školce.Před nástupem je vhodné využít schůzky pro rodiče nově přijatých dětí. Na konci srpna nabízíme osobní konzultaci s třídními učitelkami , se kterými proberete vaše potřeby a přání a zvolíte tu nejpříjemnější variantu pro Vás a Vaše dítě.  

Musím podávat žádost na obě školy? 

Vždy záleží na Vás, jako zákonných zástupcích, kažpodádně naše doporučení, jestli podat jednu nebo dvě žádosti máte napsané v příloze č.1.

Nemám preferenci, musím jí uvést?

Ano, je to naše doporučení. Preference školy je nyní zařazena v kritériech pro přijetí, protože v současnosti je pouze jeden školský obvod, a je tedy bodově ohodnocena.

Podávání žádostí:

Nemám možnost okopírovat nebo vytisknout kopii rodného listu a očkovacího průkazu, co mám dělat?

Rodný list a očkovací průkaz vyfoťte tak, aby vše bylo čitelné, a odešlete v příloze emailu na adresu  info@msduhasobeslav.cz. Pokud máte potvrzení od pediatra, kopii očkovacího průkazu přikládat nemusíte.

Co mám dělat, když zapomenu vložit do obálky nějaký dokument?

Pokud bude v žádosti chybět nějaký dokument nutný k přijetí, budete vyzváni k jeho neprodlenému dodání.

Po podání žádosti:

Jak se dozvím, že byla moje žádost přijata?

Informace s potvrzením o přijetí žádosti a přiděleném registračním čísle budou odeslány na email, který jste uvedli v žádosti o přijetí.Je nutné potvrdit přijetí emailu. Pokud z jakéhokoliv důvodu neuvedete email, bude přijetí žádosti posláno poštou na doručenku.

Jak se dozvím informaci o přijetí dítěte?

Výsledek přijímacího řízení s informací o přijatých dětech bude zveřejněn na webových stránkách školy  a na informační tabuli vedle vchodu do
MŠ pod přidělenými registračními čísly. Termín zveřejnění bude oznámen. Poštou budou informování pouze nepřijatí zájemci.

Co dál, když se dozvím, že mé dítě bylo přijato do mateřské školy?

Pro všechny rodiče přijatých dětí je vždy v červnu připravena zahajovací schůzka, kde rodič získá všechny informace k zahájení docházky.

Jak budou probíhat zahajovací schůzky?

Termíny zahajovacích schůzek a jejich forma budou upřesněny s ohledem na současnou situaci.

Kde dohodnu nástup dítěte do mateřské školy?

Většinu informací se dozvíte na zahajovacích schůzkách, případně na webových stránkách školy.

Mohu se odvolat proti nepřijetí dítěte?

Před případným odvoláním o nepřijetí kontaktujte, prosím, ředitelství školy. Na základě současné situace totiž základní školy budou uzavírat rozhodnutí o přijetí až 31.8. a rodiče mají možnost do té doby doložit rozhodnutí o odkladu dítěte. Nevíme tedy přesný počet přijímaných dětí a tato situace se ještě může změnit..