Aktuálně o projektu

AKTUÁLNĚ
Naše mateřská škola byla úspěšná se svou žádostí podanou na Státním fondu životního prostředí ohledně poskytnutí podpory další etapy rekonstrukce "Zahrady sedmi barev". Byly pro nás rezervovány finanční prostředky, které budeme čerpat – zóna, na kterou se budeme soustředit, se nazývá „Farma“ a „Oáza“. Tyto zóny vytvoří podmínky pro delší pobyt v zahradě, umožní přímé pozorování a experimentování, nabídnou nové aktivity pro komunitní setkávání.
Na financování se bude podílet kromě Státního fondu životního prostředí také zřizovatel, některé práce budou realizovány za podpory rodičů a partnerů školy.